Ugrás a tartalomhoz

Fotointerpretáció és távérzékelés 4., A távérzékelt felvételek kiértékelése

Verőné Wojtaszek Malgorzata (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4.3 Összefoglalás

4.3 Összefoglalás

A tananyag elsajátítása után Ön egyrészt általános ismereteket szerzett a képelemzés témakörében, másrészt részletesen megismerte a vizuális interpretáció folyamatát, a képen látható objektumok tematikus kategóriába besorolása során használt segítő eljárásokat (interpretációs elemeket, jelkulcsok használatát) és technikákat. A bemutatott példák tanulmányozásával képes lesz felismerni a vizuális és számítógéppel segített vizuális képelemzésben felmerülő problémákat és azok megoldási alternatíváit.

Önellenőrző kérdések

  1. Mi a vizuális képkiértékelés?

  2. Hasonlítsa össze a képkiértékelési módszereket!

  3. Sorolja fel a vizuális interpretáció elemeit, magyarázza meg a fogalmakat és mondjon példát mindegyikre!

  4. Foglalja össze a vizuális képkiértékelés folyamatát

  5. Milyen szerepe van a jelkulcsoknak a fotointerpretációban?

  6. Mitől függ a terepi tárgyak és a különböző felszínborítások megjelenése a képeken (vegye figyelembe a szenzorok spektrális felbontását is)?

  7. Milyen berendezések használhatók a vizuális képkiértékelésben?

  8. Foglalja össze a számítógéppel segített fotointerpretációt! Milyen szerepe van a számítógépnek és a képelemző rendszereknek ilyen jellegű képelemzésben?