Ugrás a tartalomhoz

Fotointerpretáció és távérzékelés 5., Távérzékeléssel szerzett adatok számítógépes kiértékelése

Verőné Wojtaszek Malgorzata (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5. fejezet - Távérzékeléssel szerzett adatok számítógépes kiértékelése

5. fejezet - Távérzékeléssel szerzett adatok számítógépes kiértékelése

5.1 Bevezetés

A távérzékelés fogalmába nemcsak az adatgyűjtés, de az adatok kiértékelése is beletartozik. A modul azokat az alapmódszereket, eljárásokat mutatja be, amelyek a tematikus információ kinyerése és az eredmények tematikus térkép formában történő megjelenítése céljából alkalmazhatók. A tematikus adatnyerési módszerek bemutatása során a térinformatikai adatokhoz való csatlakozás lehetőségét tartjuk szem előtt. A képkiértékelési módszereket a FOI4 modulban foglaltuk össze. Jelen modulban a számítógépes képanalízisre fektetjük a hangsúlyt. Az elméleti ismereteket összefoglalva a tárgyalt eljárások gyakorlati alkalmazását valóságos példákon mutatjuk be. A képelemzés során fellépő problémákkal és azok megoldási lehetőségeivel is foglalkozunk. Ezen kívül az IDRISI térinformatikai rendszer keretein belül bemutatjuk a képelemzéshez szükséges eszköztárat és annak alkalmazási lehetőségeit.

Irodalomjegyzék

Berke J et. al. Digitális képfeldolgozás és alkalmazásai, Budapest , 1996

Colwell R. N. : Manual of Remote Sensing , American Society of Photogrammetry , USA , 1983

Csornai G. - Dalia O. : Távérzékelés , EFE FFFK jegyzet , Székesfehérvár , 1991

Czimber K. : Geoinformatika - elektronikus jegyzet , Nyugat-Magyarországi Egyetem , Sopron , 2001 http://geo.efe.hu/hun/onlinejegyzet/ geoinfo/index.htm

Gupta R.P. : Remote Sensing Geology, Germany , 1991

Swain P. H. - Davis S.M. : Remote Sensing: The Quantitative Approach, USA , 1983

Tamás J. : Térinformatika I., II. , DE ATC , Debrecen , 2000

IDRISI , http://www.agt.bme.hu/tantargyak/mernlet/idrisi_elemzes.html

IDRISI , http://www.clarklabs.org/

NDVI , http://images.google.co.hu

Képelemzés , http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/ fundam/index_e.php