Ugrás a tartalomhoz

Fotointerpretáció és távérzékelés 5., Távérzékeléssel szerzett adatok számítógépes kiértékelése

Verőné Wojtaszek Malgorzata (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5.3 Összefoglalás

5.3 Összefoglalás

A tananyag elsajátítása után Ön egyrészt a digitális képelemzés elméleti alapjait, másrészt a módszerek gyakorlati alkalmazását ismeri meg. A bemutatott gyakorlati példák tanulmányozásával képes lesz felismerni a digitális képelemzésben felmerülő problémákat és azok megoldási alternatíváit. Képes lesz továbbá a távérzékelési adatokból származtatott tematikus információkat beépíteni a térinformatikai adatbázisba.

Önellenőrző kérdések

 1. Milyen típusú hibák terhelhetnek egy nyers felvételt?

 2. Sorolja fel az előfeldolgozási műveleteket!

 3. Mi a színkompozit, hogyan készül és mi a különbség a színhelyes- és hamisszínes felvétel között?

 4. Részletezze az intenzitási műveleteket (cél, eljárások)!

 5. Mi a szűrő (filter) és mi a szerepe az űrfelvételek előfeldolgozásában?

 6. Az alábbi táblázat a LANDSAT TM1 sávban rögzített intenzitási értékeit tartalmazza. Az átlagoló és a medián szűrő alkalmazásával hogyan változik a két vastagon kiemelt intenzitási érték?

11

11

12

14

13

12

10

12

10

12

13

15

72

60

13

11

10

14

15

14

13

15

12

11

12

 1. Mi a különbség az intenzitási műveletek és radiometriai korrekció között?

 2. A megadott adatok (táblázat) alapján készítse el a felvétel (radiometriai felbontás: 255 intenzitási érték) hisztogramját!

20

60

60

70

65

65

60

47

47

70

47

47

20

47

45

47

60

45

65

25

75

45

45

70

60

60

65

75

47

30

60

75

65

60

75

90

90

30

60

70

60

75

20

100

30

75

65

65

60

LANDSAT TM 2. sáv adatai

 • A hisztogram alapján mit tud mondani a kép intenzitási dinamikájáról?

 • A kép vizuális kiértékeléséhez szükséges-e és lehetséges-e a kép intenzitás dinamikájának növelése? (ha, igen magyarázza meg miért és hogyan)

 1. Ismertesse a geometriai korrekció lényegét (cél, módszer)!

 2. Foglalja össze egy többsávos űrfelvétel tematikus kiértékelésének fázisait (felsorolás, rövid magyarázat)!

 3. Mi a teszt- és a tanulóterület szerepe a képkiértékelésben?

 4. Sorolja fel az osztályozási módszereket!

 5. Mi a különbség a maximum-likelihood és minimum distance osztályozási módszer között? Milyen esetben hibázhat a maximum-likelihood osztályozási módszer?

 6. Hasonlítsa össze a pixel alapú és a szegmentálás alapú osztályozási eljárást!

 7. Foglalja össze spektrális adatosztályozási (clusterezés) módszereket! Milyen szerepe van a „clusterezés” - nek a kép kiértékelésben?

 8. Milyen módszerrel ellenőrizhető a tematikus osztályozás pontossága?