Ugrás a tartalomhoz

Fotointerpretáció és távérzékelés 6., A távérzékelés alkalmazási területeinek áttekintése

Verőné Wojtaszek Malgorzata (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6. fejezet - A távérzékelés alkalmazási területeinek áttekintése

6. fejezet - A távérzékelés alkalmazási területeinek áttekintése

6.1 Bevezetés

A távérzékelés, mint adatnyerési és kiértékelési technológia, megjelenése óta gyors ütemben fejlődik és az alkalmazási területek száma egyre növekszik. A műholdakon és más hordozók fedélzetén elhelyezett szenzorok folyamatosan pásztázzák Földünk felszínét, részletes (pl. 1x1 m - 30x30 m-es pixel méret) és ugyanakkor nagy (pl. 5000 - 36 000 km2) területekről homogén, periodikusan ismétlődő adatokat biztosítanak. A legújabb aktív módszerekkel – lézeres felmérési technológiával – nagymennyiségű és nagypontosságú georeferált adatokat nyerhetünk, ami a speciális adatnyerési igényeket is kielégíti (lásd: modul FOI3). A modul hazai és nemzetközi projektek eredményei alapján mutatja be a távérzékelés alkalmazásának lehetőségeit, kiemelve a távérzékeléssel nyert adatok tulajdonságait és alkalmazásának előnyeit. Megemlítjük továbbá a távérzékelés gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémákat és az esetleges megoldási javaslatokat is. A modul korlátozott terjedelme miatt az e témakörhöz tartozó egyes projektek célkitűzéseit és eredményeit a FOI7 modulban foglaltuk össze. Ott mutatjuk be továbbá a távérzékelés alkalmazási lehetőségeit a környezetvédelemben, a környezetgazdálkodásban és földhasználat felmérésében.

Irodalomjegyzék

Almár I., Both E., Horváth A. : SH atlasz. Űrtan , Springer , 1996

Csató É. – Kristóf D. : Űrfelvételek felhasználása az erdőgazdálkodásban , http://www.fomi.hu/internet/magyar/szaklap/2002/09/3.pdf

Csornai G. : Operatív termésbecslés űrfelvételek alapján, Természettudományi Közlöny. 2001. 132. II. különszám. , 2001

Csornai G. - Dalia O. : Távérzékelés , EFE FFFK jegyzet , Székesfehérvár , 1991

Ferencz Cs. et. al. : A kukorica és búza termésátlagának meghatározása műholdas adatokból az Alföldön. Növénytermelés. , 2001

Márkus I. Czimber K. : Az erdőterületek térképezése és monitorozása távérzékelési módszerek és GIS alkalmazásával , VII. FÖLDFOTÓ Szeminárium , Bp. , 1997.03.12-13.

Petrasovits I. : Síkvidéki vízrendezés és gazdálkodás , Mezőgazdasági Kiadó , Budapest , 1982

Stefanovits P. : Magyarország talajai , Akadémia Kiadó , Budapest , 1963

Szilágyi A. - Juhász I. : Talajtani légifénykép-interpretáció, Budapest , 1988

Winkler P. : A távérzékelés térképészeti alkalmazásai a XXI század küszöbén , Geodézia és Kartográfia , Budapest , 1997/4 XLIX. Évfolyam.13-21.

Vajdai I. : A szántóföldi növénytermesztésben okozott károk , Mezőgazdasági Kiadó , Budapest , 1981. 80-109.

Várallyay Gy. : http://www.matud.iif.hu/01jul/varally.html

Felvételek, projektek , http://www.fomi.hu

Felvétel , http://mkcommunists.files.wordpress.com/2009/03/ourscience.hq.nasa.gov/ oceans/living/sensing.html

Talajtérkép , http://mek.oszk.hu/02100/02185/ html/1004.html

Belvíz , http://www.fomi.hu/internet/magyar/szaklap/2000/05/1.htm

Digitális térképezés , http://www.flexiton.hu/index.php?id=57