Ugrás a tartalomhoz

Fotointerpretáció és távérzékelés 7., A GIS és a távérzékelés

Verőné Wojtaszek Malgorzata (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

7. fejezet - A GIS és a távérzékelés

7. fejezet - A GIS és a távérzékelés

7.1 Bevezetés

A modul tananyaga a távérzékelés és a térinformatika kapcsolatát emeli ki, így nem tartalmazza a térinformatikai alapismereteket (a térinformatika ismertetése külön jegyzet keretében történik). A modul a térinformatikai rendszert úgy közelíti meg, mint egy eszköztárat, amely jól használható a térhez kötött adatok kezelésében. A modul második részében hazai és nemzetközi projektek eredményei alapján bemutatjuk a távérzékelést, mint elsődleges adatforrást egy adatbázis előállításához és a meglévő adatok felújításához. Bemutatjuk továbbá a távérzékelésből származtatott adatok integrálását a térinformatikai rendszerbe. A felsorolt projektek jellemzése során ismertetésre kerülnek a projekt céljai, a felhasznált adatok és az adatbázis előállításához alkalmazott módszerek, valamint az eredmények alkalmazásának a lehetőségei.

A modul korlátozott terjedelme miatt a távérzékelés további alkalmazásait a FOI6 modulban foglaltuk össze.

Irodalomjegyzék

Büttner Gy.: Szigetközi környezeti monitoring, Kutatási jelentés, 2000

Büttner Gy.: Elkészült Magyarország 1:50000-es léptékű felszínborítási adatbázisa; Magyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin II.évf. 2003/5. szám

Büttner Gy.: Új felszínborítási adatbázis Európára; Magyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin III.évf. 2004/6. szám

Büttner Gy.: A kiskunsági erdőtűz térképezése űrfelvételek felhasználásával; Kutatási beszámoló, Budapest 1994. február

Büttner Gy. et al.: CLC2006: Mapping Land Cover of Europe under GMES, 29th EARSeL Symposium, Chania, Greece, June 15-18, 2009 –  Proceedings of the 29th EARSEL Symposium, Chania, Greece; edited by I. Manakos and Ch. Kalaitzidis, Milpress, 2010.

Csornai G.: A FÖMI fejlett távérzékelési technológiájának alkalmazása a szőlő- és gyümölcsös ültetvények 2001. évi teljes körű KSH felmérésének támogatására; Kutatási beszámoló, Budapest 2001.

Csornai G.: Operatív termésbecslés űrfelvételek alapján. Természettudományi Közlöny. 2001. 132. II. különszám.

Márkus B.: A térinformatikai kezdetei

Mezei A. et al.: Távérzékelés és térinformatika a parlagfű elleni küzdelemben, Geodézia és Kartográfia. 2006/7. LVIII. Évfolyam. 31-34.

Remetey G et al.: A térinformatika és alkalmazásai OMFB 9-9102. 1993

Winkler P. et al.: A szőlőültetvény országos térinformatikai rendszere. Geodézia és Kartográfia. 2005/10 LVII. Évfolyam.19-24.