Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 10., Tájékozások

Dr. Jancsó Tamás (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

10. fejezet - Tájékozások

10. fejezet - Tájékozások

10.1 Bevezetés

Szűkebb értelemben a képek tájékozása alatt a térmodell előállítását értjük a tárgy koordinátarendszerben (ez általában a geodéziai koordinátarendszert jelenti). A térmodell előállításához kiindulásként egy sztereoképpárra van szükség.

Tágabb értelemben a tájékozást alkalmazhatjuk egy mérőképre, képpárra, képsorra vagy több képsorból álló tömbre is.

Ahhoz, hogy a képeket beillesszük a tárgy koordinátarendszerébe, több koordinátarendszeren keresztül juthatunk csak el. Ez a beállítási (tájékozási) feladat egymásra épülő, több lépcsős átszámítással valósítható csak meg.

Alapvetően a tájékozásokat két csoportba soroljuk: belső tájékozás és külső tájékozás. A „belső” jelző arra utal, hogy a képet a felvevő berendezéshez képest tájékozzuk. A „külső” jelző alatt pedig azt értjük, hogy a kép, illetve képpár helyzete egy külső (képsíkon kívüli) térbeli koordinátarendszerben ismert.

Egy-egy tájékozást akkor tekintünk megoldottnak, ha a meghatároztuk azokat a paramétereket (transzformációs állandókat), melyek segítségével a mért pontok koordinátáit át tudjuk számítani az adott tájékozást jellemző koordinátarendszerbe.

A következőkben áttekintjük az analitikus és digitális fotogrammetriában tájékozások során alkalmazott koordinátarendszereket, a tájékozásokhoz szükséges paramétereket, valamint a paraméterek kiszámításához szükséges matematikai modelleket. Mindegyik tájékozás közös jellemzője, hogy az egyes koordinátarendszerek közötti transzformációs állandók (paraméterek) meghatározásához közös pontok mérésére van szükség. A leírásban kitérünk a közös pontok helyének megválasztására is.

Irodalomjegyzék

Albertz J. – Kreiling W.: Photogrammetrisches Taschenbuch, Herbert Wichmann Verlag, 4. kiadás 1989.

Busics Gy., Engler P., Guszlev A., Jancsó T.: Digitális adatgyűjtési technológiák, FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, A középfokú agrárszakképzés tankönyve, 99-149. pp., Budapest 2009.

Engler P.: Fotogrammetria II., FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, A középfokú agrárszakképzés tankönyve, Budapest 2007.

Kraus K.: Fotogrammetria, Tertia Kiadó, Budapest 1998.

Lobanov A.N., Burov M.I, Krasznopevcev B.V.: Fotogrammetria, Nedra Kiadó, Moszkva 1987.

Závoti J., - Jancsó T.: The solution of the 7 parameter datum transformation problem with and without the Grobner basis, Acta Geodetica Geophisica Hungarica, 41. kötet (I. kötet), 2006., 11-14. pp., Budapest 2006.