Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 11., Térfotogrammetriai műszerek

Dr. Engler Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11. fejezet - Térfotogrammetriai műszerek

11. fejezet - Térfotogrammetriai műszerek

11.1 Bevezetés

A térfotogrammetriai kiértékelő műszerek feladata, hogy a terep (vagy tetszés szerinti térbeli objektum) azonos részleteket tartalmazó két fényképéből (képpárból) metrikus rajzi, vagy számszerű, térbeli adatokat szolgáltasson a lefényképezett terepről, vagy objektumról.

A műszerrel nyerhető adatok fajtái szerint megkülönböztetünk:

  • analóg térkiértékelő műszereket, amelyekkel a képpárból előállítjuk a terep valódi, virtuális optikai modelljét és a terepre vonatkozó adatokat e modellen végzett mérésekből nyerjük (a mai gyakorlatban ezeket a műszereket már nem használjuk).

  • analitikus műszereket (analitikus mérőműszerek, analitikus térkiértékelő műszerek), amelyekkel a képpár egy-egy képéről nyert fényképi adatait (képkoordináták és parallaxisok), egy számítógép segítségével a terep matematikai modelljére vonatkozó térbeli adatokká dolgozzuk fel, és ez alapján nyerünk térképi vagy számszerű adatokat.

  • digitális műszereket (digitális fotogrammetriai munkaállomások), amelyekkel a digitális képről mért pixelkoordináták alapján, számítógépes feldolgozással nyerjük a szükséges térbeli adatokat.

A térfotogrammetriai feladatok nem mindig igénylik a bonyolultnak tűnő kiértékelő műszereket. Bizonyos feladatoknál elegendő lehet a térlátáson alapuló egyszerűbb eszközök, az ún sztereoszkópok használata, ezért először ezeket ismertetjük.

Irodalomjegyzék

1. K. Kraus: Fotogrammetria, Tertia Kiadó, Budapest, 1998.

2. Majoros G.: Fotogrammetria II., EFE FFFK jegyzet, Székesfehérvár, 1988.