Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 11., Térfotogrammetriai műszerek

Dr. Engler Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11.2 Sztereoszkópok

11.2 Sztereoszkópok

A két, különböző álláspontról készült képek alapján előállítható modell létrehozásához, szemléléséhez és egyszerűbb mérések elvégzéséhez tükrös sztereoszkópokat használhatunk. A tükrös sztereoszkópok a mesterséges térlátás feltételeinek kielégítésével lehetővé teszik a térmodell létrehozását. Az ún. lencsés sztereoszkópokkal kisméretű képekből térmodellt tudunk létrehozni, de azon mérni nem tudunk, ezért jelen fejezetben ezzel nem foglalkozunk.

Gyakori feladat a kiértékelések előtt a filmeknek (átvilágító asztalon) vagy kontakt másolatoknak a szemlélése. A képpár két képe a nagy mérete miatt (légifelvételeknél általában 23 cm x 23 cm) csak úgy helyezhető el egymás mellett, hogy az egymásnak megfelelő képpontok a szemtávolságnál sokkal messzebb kerülnek egymástól. Ehhez olyan eszközt kell használnunk, amelynek segítségével a képekről visszaverődő fénysugarak kettős tükrözés után, önmagukkal párhuzamosan eltolódva jutnak a szemünkbe. Ilyen eszköz tehát a tükrös sztereoszkóp (11-1. ábra)

11-1. ábra Tükrös sztereoszkóp mikrométer rúddal

A tükrös sztereoszkóp nem csupán a nagy képek szemlélését teszi lehetővé, hanem azzal, hogy megnöveli a szemlélési bázist, növeli a mélységérzetet is.

A térmodell létrehozásához a képeket a sztereoszkóp alatt meghatározott helyzetbe kell állítanunk. A beállításnak két feltételt kell kielégítenie: a távolsági és a párhuzamossági feltételt. A távolsági feltétel akkor teljesül, ha a két kép egymásnak megfelelő középpontjai a sztereoszkóp által megnövelt szembázissal csaknem egyenlő távolságban vannak. A párhuzamossági feltétel azt jelenti, hogy az egymásnak megfelelő képpontokat összekötő egyenesek és a szembázis párhuzamos. A párhuzamossági feltételt a képek elforgatásával (κ szerinti tájékozás) teljesíthetjük.

A tükrös sztereoszkópok kiegészítő eszköze az ún. mikrométer rúd (11-1. ábra). A két eszközt együtt sztereométernek nevezzük.

A mikrométer segítségével a tükrös sztereoszkóp által létrehozott virtuális modellen az egyes pontok magasságkülönbségeit határozhatjuk meg. A mikrométer rúdon két üveglapra vésett mérőjelet helyeznek el. Az egyik mérőjel a másikhoz képest mikrométercsavarral (más néven parallaxiscsavarral) a másikhoz képest elmozdítható. Ezzel az eszközzel két tárgypont vízszintes (x irányú, vagy bázisirányú) parallaxisainak különbsége (Δpx) megmérhető, amiből viszont a két pont magasságkülönbsége számítható.

A számítást a következő egyszerű képlet segítségével (levezetést mellőzzük) végezzük el:

ahol: Δh a kiszámított magasságkülönbség egy ismert ponthoz képest,

h0 az ismert pont feletti repülési magasság,

dpx az ismert ponthoz képest mért parallaxiskülönbség,

b’ képi bázis (a képpár képközéppontjainak távolsága a képen).