Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 13., Légiháromszögelés

Dr. Jancsó Tamás (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

13. fejezet - Légiháromszögelés

13. fejezet - Légiháromszögelés

13.1 Bevezetés

A gyakorlatban a térfotogrammetriai feladatok megoldásánál általában egy képpárnál nagyobb egységgel kell dolgozni, így a légiháromszögelés központi szerepet játszik a technológiai folyamatban.

Légiháromszögelés során az egymással átlagosan 60%-os bázisirányú átfedésben lévő képeket kapcsoljuk egymáshoz képsorokat alkotva. A képsorokat szintén egymáshoz kapcsoljuk az átlagosan 25%-os haránt irányú, sorok közötti átfedési sávot használva, ezzel tömböt hozunk létre. A 10. fejezetben részletesen tárgyaltuk, hogy egy kép vagy képpár külső tájékozásához megfelelő számú geodéziai koordinátákkal rendelkező illesztőpontra van szükségünk. A légiháromszögelés során abból indulunk ki, hogy nem tudjuk biztosítani minden képhez, ill. képpárhoz a megfelelő számú illesztőpontot, ugyanakkor rendelkezünk elegendő illesztőponttal ahhoz, hogy a teljes sort vagy tömböt tájékozni tudjuk a geodéziai koordinátarendszerhez képest. Az összekapcsolással létrejött sort vagy tömböt egy egységként kezelve, a célunk meghatározni a képek vagy modellek külső tájékozási elemeit, valamint az összekapcsoláshoz használt pontok, ill. illesztőpontnak szánt új pontok geodéziai koordinátáit, annak érdekében, hogy legyen elegendő illesztőpontunk arra az esetre, ha később önállóan is szeretnénk tájékozni az egyes képeket vagy modelleket.

A légiháromszögelés épülhet képkoordináták mérésére vagy a relatív tájékozás után modell koordinátákra. Ennek megfelelően az ismeretlen koordináták és paraméterek meghatározása történhet a kollineár egyenletek alapján vagy a térbeli hasonlósági transzformáció egyenletei szerint.

A következőkben áttekintjük az analitikus és digitális fotogrammetriában alkalmazott légiháromszögelés célját, folyamatát és módszereit.

Irodalomjegyzék

Busics Gy., Engler P., Guszlev A., Jancsó T.: Digitális adatgyűjtési technológiák, FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, A középfokú agrárszakképzés tankönyve, Budapest, 2009

Engler P.: Fotogrammetria II., FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, A középfokú agrárszakképzés tankönyve, Budapest, 2007

Kraus K. : Fotogrammetria, Tertia Kiadó, Budapest, 1998