Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 14., Általános fotogrammetriai technológia

Dr. Engler Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

14. fejezet - Általános fotogrammetriai technológia

14. fejezet - Általános fotogrammetriai technológia

14.1 Bevezetés

Az eddigi tanulmányok alapján a fotogrammetria feladatát általánosan úgy fogalmazhatjuk meg, hogy ez az adatnyerés (információgyűjtés), feldolgozás, tárolás és adatszolgáltatás egyik speciális változata. Jellemző rá, hogy a tárgyak vagy jelenségek vizsgálatához szükséges információkat analóg (fénykép) vagy digitális képen rögzíti, majd az információk átalakításával, kiemelésével (kiértékelésével) a fotogrammetria olyan analóg, analitikus, vagy digitális termékeket szolgáltat, amelyek segítségével az eredeti objektumról kaphatunk metrikus információkat, vonhatunk le további minőségi információkat, következtetéseket. Ezt az egyszerűnek tűnő folyamatot mutatja be a 14-1. ábra.

14-1. ábra Az objektumtól az adatokig

A fotogrammetria elsősorban a térképészeti (topográfiai) felmérések, a pontsűrítési feladatok megoldását szolgálja. Ezért mondjuk, hogy a fotogrammetria fő feladata a részletkiértékelés, térképezés és a pontsűrítés. Emellett természetes további, speciális alkalmazási területei is vannak.

A fotogrammetria természetesen több más szakterület igényeit ki tudja elégíteni. A vizsgált tárgyak, a fotogrammetriai termékeket hasznosító tudomány illetve szakterület alapján megkülönböztethetünk mérnöki, építészeti, ipari, erdészeti, régészeti, stb. fotogrammetriát. A fotogrammetria nem térképészeti célú felhasználása szűkebb, speciális ismeretek meglétét is igényli. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a tantárgy keretein belül megismert műszerek és eljárások a legtöbb, nem térképezési feladat megoldására is alkalmasak. A fotogrammetria nem térképezési célú felhasználását, speciális alkalmazási területeit a 15. modul foglalja össze.

Irodalomjegyzék

1. K. Kraus: Fotogrammetria, Tertia Kiadó, Budapest, 1998.

2. Majoros G.: Fotogrammetria II., EFE FFFK jegyzet, Székesfehérvár, 1988.

3. L.1. Szabályzat a mérőkamerás légifényképezések megrendelésére, előkészítésére, vizsgálatára és szolgáltatására, MÉM OFTH FFF, Budapest, 1984.