Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 15., A fotogrammetria speciális alkalmazási lehetőségei

Balázsik Valéria (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

15. fejezet - A fotogrammetria speciális alkalmazási lehetőségei

15. fejezet - A fotogrammetria speciális alkalmazási lehetőségei

15.1 Bevezetés

A fotogrammetria elsődleges alkalmazásaként a topográfiai térképezést szoktuk említeni. Ezen kívül számos más – gyakran meglepő – szakterületen is találkozhatunk a fotogrammetriai módszerek alkalmazásával. Ez elmondható a földi és a légifényképezésről és feldolgozásról egyaránt. Ma már természetes ez a jelenlét az orvoslásban, a kriminológiában vagy akár a művészetekben is. Az ún. speciális alkalmazások során, akárcsak a térképezési célú fotogrammetriai tevékenységeknél, kihasználjuk az adatgyűjtési módszereknek azokat az előnyeit, amelyek a műszaki területeken indokolták elterjedését. A hagyományos eljárások mellett a számítástechnika fejlődésével szinte azonos sebességgel jelennek meg a fotogrammetriában is az új eszközök, módszerek, amelyek gyakran kevesebb „valódi szaktudást” igényelnek, és ennek megfelelően hamarabb kerülnek alkalmazásra a speciális területeken.

Annak igazolására, hogy a fotogrammetriát már korai szakaszában alkalmazták más szakterületeken is, egy részlet az Erdészeti Lapok 1939. decemberi számában megjelent cikkből, ahol a szerző a fotogrammetriáról ír:

„Franciaországban a városrendezésnél, Angliában az ásatásoknál, Németországban a talajtérkép felvételénél, Olaszországban három kataszteri hivatalnál, Svájcban a telekkönyvi hivatalok méréseinél, Hollandia gyarmati méréseinél, Perzsiában vasútépítésnél, Spanyolországban magashegységi

méréseknél, Amerikában olajmezők feltárásánál, Norvégiában országos felmérésnél, Törökországban ipartelepek felvételénél, Lengyelországban országhatár-mérésnél (hogy a felvétel alapján részletesen összeállíthassák a

munka menetét) stb. Görögországban, Németországban, Ausztriában és még több országban is pedig, ami minket a legközelebbről érdekel — az erdészetnél vezették be.” (Szederjei Ákos)

Irodalomjegyzék

1. Balázsik V., :Engler P., :Jancsó T.: A földi fotogrammetria új technológiái, és eszközei az oktatásban, Geodézia és Kartográfia, 2009

2. Karl Kraus: Fotogrammetria, Tertia Kiadó, Budapest, 1998

3. Mélykúti G.:, Fotogrammetria segédlet, BME Építőmérnöki Kar Budapest, 2004

4. http://www.fomi.hu/honlap/magyar/Projektek/leirasok

6. http://www.jstor.org/pss/124272

7. http://epa.oszk.hu/01100/01192/01432/pdf/EL_1939_12_01130-01143.pdf

8. http://gisfigyelo.geocentrum.hu/sarkozy_terinfo/t36.htm

9. http://www.wspgroup.com/upload/documents/PDF/Finland/modern_3d_photogrammetry_method.pdf

10. http://epa.oszk.hu/01100/01192/01075/pdf/EL_1954_04_114-125.pdf

11. http://www.isprs.org/proceedings/XXXVII/congress/5_pdf/30.pdf