Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 2., A fotogrammetria geometriai és matematikai alapjai

Dr. Engler Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

2. fejezet - A fotogrammetria geometriai és matematikai alapjai

2. fejezet - A fotogrammetria geometriai és matematikai alapjai

2.1 Bevezetés

A fotogrammetria a számára szükséges ismeretanyagot (optikai, fotográfiai, geometriai, matematikai ismeretek) a különböző természettudományi tantárgyakból veszi át, az ott már megtanultakra alapoz, de a fotogrammetria szempontjából kiegészítve. Ebben a fejezetben nem célunk újra tanítani a geometria és a matematika tárgyakat, csupán kiemeljük és összefoglaljuk azokat az alapfogalmakat, amelyek ismerete a fotogrammetria szempontjából elemi fontosságúak. A fotogrammetria tulajdonképpen alkalmazott geometria. Igaz, hogy a geometria a matematika része, de pontos matematikai megoldások, leírások megalkotása csak geometriai szemlélettel, pontos geometriai tudással lehetségesek. [1.]

A fejezet első részében összefoglaljuk a geometria, azon belül a projektív geometria alapfogalmait, törvényszerűségeit, amelyek a fotogrammetria megértéséhez feltétlenül szükségesek: a projektív geometria alapelemei, az alapalakzatok, a vetítés geometriája.

A fejezet második részében a sík- és térbeli transzformációkat foglaljuk össze, illetve leírjuk a képi- és tereppont közötti matematikai kapcsolatokat.

A fejezet elsajátítása után a hallgató megfelelő geometriai és matematikai szemlélettel és alapokkal rendelkezik a fotogrammetria megértéséhez, megismeri a legfontosabb összefüggéseket, azok elméleti alapjait. Képes lesz a különböző koordinátarendszerek közötti átszámításokra.

Irodalomjegyzék

1. Ugrin N. : Fotogrammetria geometriai alapjai , Tankönyvkiadó , Budapest , 1985.

2. Fister F., Gerencsér M., Végső F. : Fotogrammetria I. , EFE FFFK , Székesfehérvár , 1984.

3. Domokos Gy-né : Tizenkét síkbeli transzformáció , Geodézia és Kartográfia , Bp. , 1982.

4. K. Kraus : Fotogrammetria , Tertia Kiadó , Budapest , 1998.

5. Mélykúti G. : Fotogrammetria , BME Építőmérnöki Kar , Budapest , 2004.

6. Engler P. : Fotogrammetria I. , FVM VKSZI , Budapest , 2007.