Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 4., Mérőfénykép fogalma, jellemzői, mérőfénykép torzulások

Balázsik Valéria (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4. fejezet - Mérőfénykép fogalma, jellemzői, mérőfénykép torzulások

4. fejezet - Mérőfénykép fogalma, jellemzői, mérőfénykép torzulások

4.1 Bevezetés

A fotogrammetriai műveletek során analóg és digitális felvételek feldolgozásával, kiértékelésével jutunk terepi rendszerre vonatkoztatott adatokhoz, grafikus termékekhez, torzulásmentes analóg vagy digitális képekhez. Ezek lehetnek vízszintes és magassági koordináták, távolságok, tárgyak valódi méretei, stb., vonalas térképek, különböző rajzi termékek, tónusos analóg képek, raszteres vagy vektoros digitális állományok. Mindezeket olyan képek alapján kell meghatároznunk, előállítanunk, amelyek a felvétel helye, helyzete és a lefényképezett tereptárgy alakjától függően torzulásokkal, (esetenként leképezési hibával) terheltek. A számítástechnikai eszközök fejlődésének köszönhetően egyre inkább elterjedt a nem mérőképek, ún. amatőr felvételek fotogrammetriai kiértékelése is, mivel az így készített képek pontos geometriája ismeretének hiányában a feldolgozás általában bonyolultabb matematikai összegfüggések alapján történik. Mégis a fotogrammetria elsősorban mérőfényképek vagy röviden mérőképek kiértékelésével foglalkozik. Mérőfényképet fotogrammetriai kamerával készíthetünk. A mérőfényképre leginkább jellemző tulajdonság, hogy a felvevő kamera bizonyos paramétereinek - így a vele készült felvételek belső adatainak - ismeretében lehetséges a felvételt létrehozó sugárnyalábbal egybevágó sugárnyaláb visszaállítása optikai vagy matematikai úton. A modul tartalmazza a mérőfényképekkel kapcsolatos fogalmakat, a mérőképek jellemző tulajdonságait és különböző torzulásait.

Irodalomjegyzék

Engler Péter Fotogrammetria I., FVM KSZI, 2007.

Fister F.-, Gerencsér M.-, Végső F.: Fotogrammetria I.,Székesfehérvár, 1984.

Karl Kraus: Fotogrammetria, Tertia Kiadó, Budapest, 1998.

Mélykúti G.: BME Építőmérnöki Kar, Fotogrammetria segédlet, Budapest, 2004.

http://www.isprshighlights.org

http://www.noobeed.com