Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 6., 6 A földi fotogrammetria

Dr. Engler Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.2 A földi fotogrammetriában alkalmazott koordináta rendszerek

6.2 A földi fotogrammetriában alkalmazott koordináta rendszerek

A földi fotogrammetriában mind a tervezésnél, mind a kiértékeléseknél tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen koordinátarendszerekkel találkozunk (6-1. ábra).

6-1. ábra Koordináta rendszerek

a, A képi koordináta rendszer tengelyeit (ξ, η) a mérőfényképeken a keretjelek jelölik ki. Alapvetően ebben a rendszerben mérjük, vagy határozzuk meg a képi pontokat. A képkoordinátákhoz a mért műszerkoordinátákból belső tájékozással jutunk (analitikus belső tájékozással egy későbbi fejezetben foglakozunk). Több szakirodalom az η helyett a földi felvétel miatt (a kép síkja függőleges) az ζ jelölést használja. Ugyancsak a szakirodalomban találkozunk a térbeli képkoordináta-rendszer fogalmával, ahol a koordináta-rendszer kezdőpontját áthelyezik a vetítési középpontba úgy, hogy a ξ és η tengelyek párhuzamosak a kép koordináta tengelyeivel. Ekkor minden képi pont harmadik koordinátája a kameraállandó (ck).

b, A bázis koordináta rendszer (XA, YA, ZA) kezdőpontja az alapul választott felvételi bázis baloldali pontja. Az XA tengely iránya megegyezik a felvételi bázis irányával, erre merőleges az YA tengely, illetve az XY síkra a ZA tengely. A földi fotogrammetria tervezéseknél a felvételi álláspontokat tervezzük meg és tűzzük ki a terepen.

c, A fotogrammetriai (vagy tárgy) koordináta rendszer (XF, YF, ZF) tengelyeinek metszéspontja, a koordináta rendszer kezdőpontja a bal kép vetítési középpontjában van. A fotogrammetria koordináta rendszer tengelyei párhuzamosak a bázis koordináta rendszer tengelyeivel.

A két rendszerben meghatározott koordináták közötti kapcsolat megértését segíti a 6-2. ábra:

6-2. ábra Koordináta rendszerek kapcsolata

Ahol e az un. főponteltolás mértéke (ami lehet pozitív és negatív is), a pedig a kamera állótengelyének és a vetítési középpontnak a távolsága (külpontossági értéknek is tekinthető). Az a értéke függ a kamera nyílásszögétől. Ezekkel az értékekkel a képek analitikus és digitális kiértékelésénél, ahol a kiértékelésekhez illesztőpontokat használunk, nem kell számolunk

A bázis és a fotogrammetriai koordinátarendszerben meghatározott koordináták közötti összefüggés a következő:

;

;

A P pont tengerszint feletti magassága az képlettel számolható.

d, A földi fotogrammetriában a legtöbb esetben elegendő a pontokat helyi rendszerben meghatározni. A fotogrammetriai koordináták geodéziai koordináta rendszerbe (YG, XG) történő átszámításához síkbeli hasonlósági transzformációt használunk.