Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 6., 6 A földi fotogrammetria

Dr. Engler Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.5 A földi fotogrammetria hibaforrásai

6.5 A földi fotogrammetria hibaforrásai

A földi fotogrammetriai kiértékelések pontosságát több tényező befolyásolja, amelyeket három csoportba sorolhatunk:

1. Belső adatok hibái

2. Külső adatok hibái

3. A kiértékelés hibái

1. A mérőfénykép belső adatai közül a kameraállandó hibája (a számításoknál használt ck értéktől a valódi érték eltér egy Δc értékkel) a térfotogrammetriai kiértékelések pontosságát rontja. A képpár mindkét képét természetesen ugyanazzal a kamerával készítjük, aminek a kameraállandóját ugyanaz a hiba terheli. A mért bázisirányú parallaxis hibás lesz. A parallaxis értéke mindhárom koordináta számítási képletében szerepel, tehát a kapott koordináták is hibásak lesznek.

A főpont hibája a meghatározott pontok relatív helyzetében nem okoz hibát, mert a parallaxis értékeket (a különbségképzés miatt kiesik) nem terheli, ugyanakkor a tárgykoordináta rendszerben a pontok koordinátáit egy eltolás érték terheli.

Hagyományos kamerával készített felvételek esetén előfordulhat a negatív hibás felfekvése. Veszélyes hibaforrás, mert már kis felfekvési hiba is jelentős hibát okoz a képkoordináták és a parallaxisok mérésében.

2. A külső adatok közül a koordináta meghatározásban elkövetett hiba minden mért pontot egyformán terhel, a mért pontok relatív helyzete nem változik meg.

A három szögérték közül a ϕ és ω szögek beállításánál elkövetett hibák terhelik a meghatározandó pontoknál mért parallaxisokat, amiből adódik, hogy a pontok koordinátái hibásak lesznek.

3. A kiértékelési hibák alatt a kiértékelő műszerek mérési pontossága, a kiértékelő személy tapasztalata és az illesztőpontok koordinátáinak meghatározásakor elkövetett hibák együttes hatását értjük. Mindegyik más-más mértékben és módon befolyásolja a pontosságot (a részletezéstől eltekintünk).