Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 9., A térfotogrammetria alapjai, alapképletek

Balázsik Valéria (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

9. fejezet - A térfotogrammetria alapjai, alapképletek

9. fejezet - A térfotogrammetria alapjai, alapképletek

9.1 Bevezetés

A térfotogrammetriai eljárások során a terepről, tereptárgyról /objektumról / különböző álláspontokról készült két síkfelvételt dolgozunk fel. A kiértékeléssel a terep, tereptárgy háromdimenziós modelljét határozzuk meg analóg, analitikus módon vagy digitális eljárással és így jutunk térbeli adatokhoz. Ezek lehetnek terepi koordináták, analóg grafikus termékek, térképek, metszetrajzok, digitális vektoros és raszteres állományok. A térbeli méréseinket két szemmel történő térbeli szemlélés mellett végezhetjük, mely segít a tájékozódásban és nagyobb pontosságot eredményez a kiértékelt numerikus adatokra, rajzi termékekre nézve.

Ebben a modulban a térfotogrammetriával vagy más elnevezéssel sztereofotogrammetriával kapcsolatos geometriai fogalmakat, összefüggéseket tárgyaljuk valamint a természetes és mesterséges térlátás ismérveit, feltételeit ismerhetjük meg.

Irodalomjegyzék

Engler Péter: Fotogrammetria II., FVM KSZI, 2007

Karl Kraus: Fotogrammetria, Tertia Kiadó, Budapest, 1998

bekeswap.hu/download/_friss_/.../a_sztereoszkopikus_latas.doc

http://www.isprs.org/proceedings/XXXVII/congress/3b_pdf/23.pdf

http://www.wisegeek.com/topics/photogrammetry

http://www.wspgroup.com/upload/documents/PDF/Finland/modern_3d_photogrammetry_method.pdf

http://www.slac.stanford.edu/econf/C9910183/papers/024.PDF

http://bmekommedia.freeblog.hu/files/A mozgás-észlelés és a térlátás.pdf

http://www.mozaweb.hu/course/feny/gif/p42_1.gif