Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 9., A térfotogrammetria alapjai, alapképletek

Balázsik Valéria (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

9.4 Összefoglalás

9.4 Összefoglalás

A modul a térfotogrammetriai kiértékelések megértését elősegítő ismereteket tartalmaz. Bemutatja a sztereoképpár képeinek térbeli elhelyezkedését jellemző geometriai mennyiségek kapcsolatrendszerét. Ismerteti a fotogrammetriai kiértékelések során értelmezett koordináta-rendszereket, azok kapcsolódását egymáshoz. A fejezet a légifotogrammetriai felvételkészítésen és kiértékelésen keresztül adja meg a térfotogrammetria matematikai alapösszefüggéseit különböző felvételi elrendezések mellett. Röviden leírja a természetes sztereoszkópikus látás folyamatát és felsorolja a térkiértékelések során alkalmazott mesterséges sztereoszkópikus szemlélés feltételeit. Néhány példát ad a térbeli szemlélés megvalósítását biztosító eszközökre és módszerekre. A modul ismeretanyaga segít a tájékozások folyamatának és a térfotogrammetriai műszerek működési elvének megértésében.

Ellenőrző kérdések:

  1. A térfotogrammetriai eljárások milyen módszereit ismeri, azok milyen közvetlen termékek előállítását eredményezik?

  2. Egy sztereoképpár képei milyen adatokkal rögzíthetőek a terepi koordináta-rendszerben?

  3. Milyen koordináta-rendszereket értelmezünk a térfotogrammetriában?

  4. Melyek a térfotogrammetria alapösszefüggései?

  5. Sorolja fel a mesterséges sztereoszkópikus látás feltételeit.