Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 1., Termőföld(birtok)-politika, Agrárpolitika, Eszközrendszerek

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1.3 Összefoglalás

1.3 Összefoglalás

A modul, ígéretének megfelelően leírta és bemutatta mindazt, amit a bevezetőben ígér: Földbirtok-politika elméletet, intézményrendszert adott, és azt folyamatában megjelenítette napjaikig; Agrárpolitikai összefüggések tárgyalásán keresztül jutott el az eszközrendszerig és a földbirtok-fejlesztésig illetve annak hitelezési gyakorlatáig; Törekedett a modul a leírt ismeretek, ismeretcsoportok integrálására, a jogszabályi háttér alkotó alkalmazásának késztetésére.

Összefoglaló kérdések

1. Mutassa be a földbirtok-politika összefüggésrendszerét, szabályozási körét!

2. Milyen szakmai kompetenciák és ismeretek teljesülését szolgálja a modul tananyaga?

3. 1990-2010 év gazdaságpolitikájának jellemzői és fordulatai!

4. Ismertesse a birtokpolitika lehetséges gazdasági és politikai célkitűzéseit!

5. Az EU közös agrárpolitikájának érvényesülését miként szolgálja az elmúlt évtizedek kormányainak agrárpolitikája?

6. Milyen elvekre épülhet egy állam birtokpolitikája?

7. A birtokszerkezet fokozatos átalakulását milyen intézkedések megtételével képzelte el az AVNS?

8. Milyen arányokkal jellemezhető az UMVP forrás megosztása az egyes jogcímek (tengelyek) között?

9. Magyarországon ma mi tartozik a föld- és területrendezés, valamint a birtokrendezés, földbirtok-fejlesztés fogalomkörébe?

10. Milyen cselekvéssorral lenne jellemezhető a következő évek földbirtok-fejlesztése?