Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 10., Birtokrendezés és tájrendezés

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

10.5 Környezeti hatásvizsgálat

10.5 Környezeti hatásvizsgálat

A környezeti hatásvizsgálat (KHV) eljárás rendjét, feladatait, módszereit, kivitelezésének lehetőségeit számos szakkönyvben (Thyll Sz., 1996.; Pájer J., 2002.; ...), jegyzetben feldolgozták.

Mi feltételezzük a GEO jegyzet (Katonáné G. K., 2002.) 5. főfejezetében leírtak készség-szintű tudását, ezért e szakaszban csak a birtokrendezésre vonatkozó előírásokat foglaljuk össze:

Ismeretes a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény végrehajtására kiadták a 20/2001. (II. 14.) Korm. rendeletet, mely 2006 január 1-től hatályát vesztette.

A rendelet tartalmazza azokat az eseteket, amelyeknél a környezeti hatásvizsgálat kötelező, illetőleg amelyeknél a környezetvédelmi felügyelőség dönt e hatásvizsgálat elvégzéséről. 2006 január 1-től a 314/2005 (XII.25) korm. r. szabályait kell alkalmazni.

Tevékenységek, illetve a megvalósulásukhoz szükséges létesítmények, valamint jelentős módosítások, amelyeknél a felügyelőség döntésétől függ, hogy szükséges-e a részletes környezeti hatásvizsgálat elvégzése:

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás.

Birtokrendezés

  • 300 ha-tól; vagy

  • Védett természeti területen, vagy annak védőövezetén, természeti területén, érzékeny természeti területen 10 ha-tól; vagy

  • Ökológiai (zöld) folyosón 10 ha-tól; ha az nemcsak a tulajdonviszonyok megváltozásával jár, és a birtokrendezési tervben a „B” fejezet 2., 3., 4., 6., 8., 9., 131., 133., 134., 135., 137. méretmegkötések nélkül értelmezett pontjai közül legalább 3 megvalósítása szerepel.

A földrendező hallgatók a Föld- és területrendezés tantárgyi gyakorlata keretében a 6. félévben, valós adatokkal, előzetes környezeti hatásvizsgálati tanulmányt készítenek a pátkai gyakorló bázis területéről.