Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 10., Birtokrendezés és tájrendezés

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

10.6 Összefoglalás

10.6 Összefoglalás

A modulból a hallgatók megismerhették a tájrendezéssel kapcsolatos, a stúdium tantervébe és tantárgyprogramjába beilleszthető legfontosabb tudnivalókat: a tájrendezésről; a tájformálás eszközrendszeréről; jogszabályi környezetéről; a szakági tervek rendszeréről; a táj és növénytermesztés kapcsolatrendszeréről; a környezet és tájelemek együtteséről; a tájrendezési szempontok hatásáról, érvényesítéséről a művelési ágak elrendezésétől a talajvédelemig elvárható és kimutatható tájelem formáló hatásáról.

Önellenőrző kérdések:

 1. Milyen jogszabályrendszer támogatja Magyarországon a tájrendezést és tájformálást?

 2. Milyen módon kapcsolódik egymáshoz a táj és növénytermesztés?

 3. A tájrendezési tervek tervezési szintjei a meliorációs tervek korszakában?

 4. Mi a tájrendezés feladata Magyarországon?

 5. Sorolja fel a fontosabb természeti- és főbb művi elemeket!

 6. Ismertesse a hazai tájbeosztási fokozatokat!

 7. A tájképnek, tájképi arculatnak milyen hatása van a tájtervekre?

 8. Milyen szempontokat érvényesítene a komplex területrendezésnél a tájrendezés szakági terveiből?

 9. Az erdő és a fásítás, mint tájrendezési elem!

 10. Milyen eszközökkel növelné a táj esztétikai értékét?

 11. Biotóphálózatok funkciója, tervezésének metodikája!

 12. A környezeti hatásvizsgálat és birtokrendezés kapcsolatrendszere!