Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 11., A többfunkciós mezőgazdaságI üzem, méret, hatékonyság

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11. fejezet - A többfunkciós mezőgazdaságI üzem, méret, hatékonyság

11. fejezet - A többfunkciós mezőgazdaságI üzem, méret, hatékonyság

11.1 Bevezetés

A modul azt a többfunkciós mezőgazdasági üzemről szóló ismeretanyagot tárgyalja, amelyik teljes környezeti alkalmazkodásra képes, leírja a különböző típusú mezőgazdálkodás ismérveit; a birtoktervezés folyamatát, szereplőit és annak végeredményét. A birtokméreteket többféle közelítéssel határozza meg. Bemutatja az üzemi méret és hatékonyság fontosabb összefüggéseit, az EU üzemosztályozási rendszerének méret meghatározásait és transzformálását magyar viszonyokra.

A fejezetből Ön megismeri:

  • Az alkalmazkodó birtoktervezés alapjait.

  • A birtoktervezés környezeti alapjait.

  • A birtoktervezés szereplőit és teljes folyamatát.

  • Termelési és természetvédelmi célú földhasználat tervezésének metodikáját.

  • A birtoktervezés, birtokméretezés különböző eljárásait, magát a közgazdasági tervezést is.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • Ismertetni és jellemezni a többfunkciós mezőgazdaság meghatározó téziseit.

  • A különböző típusú gazdálkodás életképességét és jövőbeli lehetőségeit.

  • A birtoktervezés alapelveit alkalmazva eljutni a végeredményig, az optimális birtokméretig és a közgazdasági igazolásig.

  • A méretet európai standardok szerint vizsgálni, az üzem nyereségkapacitását igazolni.

  • Bemutatni az EU25-ök és a magyar valóság költséghatékonyságát és üzemméret-különbségét.

Irodalomjegyzék

Alvincz J. – Schmidt R.: A birtokrendezés főbb kérdései Magyarországon, különös tekintettel a földcserére; Geodézia és Kartográfia 2008/10.sz.

Ángyán J. – Menyhért Z. (szerk.): Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet és tájgazdálkodás; Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2004.

Ángyán J.: Mezőgazdaságunk és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program; A falu, XV. évf. 4. sz.; Agroinform Kiadóház, Budapest, 2000.

Ángyán J.: Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a környezet-gazdálkodás; Agroinform Kiadó, Budapest, 2001.

Buday-Sántha A.: Környezet-gazdálkodás; Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2002.

Csemez A.: Tájtervezés-tájrendezés; Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1996.

Dorgai L. és tsai: Mezőgazdaságunk üzemi szerkezet az EU tapasztalatok tükrében; AKII, Agrárgazdasági Tanulmányok 1999/8.sz.

Kapronczai I. (szerk.): A magyar agrárgazdaság a rendszerváltástól az Európai Unióig; Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2003.

Katonáné G. K.: Kistréségek agráralkalmassági vizsgálatának módszerei; Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia kiadványa, Kecskemét, 2009.

Nagy O.: A termőföldek használati viszonyai; Geodézia és Kartográfia 2008/11. sz.

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés II. Kézirat, EFE FFFK. Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 1987.

Szabó Gy.: Földbirtok-politika és területrendezés; OLLO távoktató jegyzet; SE FFFK, Székesfehérvár, 1997.

Szabó Gy.: NyME GEO Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 2004.

Szűcs I. és tsai: Birtoviszonyok és a mérethatékonyság (A magyar mezőgazdaság versenyképessége); SZIE GTK, Gödöllő, 2003.

Tervezési segédlet. A mezőgazdasági nagyüzemek területrendezése. Szerkesztette Dr. Csizmadia István: MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ, Budapest, 1980.