Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 11., A többfunkciós mezőgazdaságI üzem, méret, hatékonyság

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11.4 Birtokméretek meghatározása statisztikai átlagokból

11.4 Birtokméretek meghatározása statisztikai átlagokból

A tananyag 3. moduljának adataiból megállapítható, hogy 2000-ben, illetve 1997-ben a 10–100 ha-os kategóriába 5,1%, a 10–30 ha-osba pedig 1,4% tartozott. Lényegében ezeket a számokat erősíti meg a következő táblázat adatsora is.

11-2: A gazdaságok birtokméret-kategóriák szerinti megoszlása az EU három tagállamában, az unió egészében és Magyarországon (%). táblázat -

Birtokméret-

kategóriák (ha)

Franciaország

(1997)

%

Németország

(1997)

%

Portugália

(1997)

%

EU-15

(1997)

%

Magyarország

(2000)

%

10 alatt

11–50

50 felett

35,3

35,0

29,7

45,6

39,8

14,6

87,6

10,0

2,4

68,6

22,8

8,6

93,8

4,9

1,3


A 11–50 ha tartományban Franciaország és Németország csaknem hétszer annyi-, Portugáliában is kétszer annyi birtok tartozott mint Magyarországon. Az uniós átlag is négyszer több a hazainál! Finnországban a családi farmok 30%-a található a 14–30 ha-os tartományban.

Angol tapasztalatok a farmtípusokra végzett méretgazdasági vizsgálatok azt jelezték, hogy a 40 ha alatti gazdaságok veszteségesek, gabonatermelésben csak 100 ha felett lehet nyereséges a termelés. Ebben az ágazatban a mérettel arányosan növekszik a profit. A földméretből származó előnyök kormánytámogatással tovább növelhetők.

Az előző szakaszban megállapított birtokméretek ezekkel a számsorokkal is igazolhatók. Bárhonnan közelítjük is a birtokméreteket, birtokkoncentrációra, birtokrendezésre már a következő évtizedben elengedhetetlenül szükség lesz.