Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 11., A többfunkciós mezőgazdaságI üzem, méret, hatékonyság

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11.6 Összefoglalás

11.6 Összefoglalás

A modul, a terjedelmi korlátok- és az alapozáshiány engedte határokon belül igyekezett teljesíteni a bevezetőben (11.1.) vállaltakat: leírta és bemutatta az alkalmazkodó birtoktervezés szélesebb értelemben vett alapjait, a tervezés teljes folyamatát; a termelési és természetvédelmi célú földhasználat tervezésének módszergazdagságát; a birtoktervezés és méretezés eljárásait és a közgazdasági igazolását, az egyes alternatívák indoklását. A növényi szerkezet tervezésére csak ajánlást tettünk, kellő alapozás hiánya miatt azt nem vállalhattuk.

Önellenőrző kérdések:

  1. Mit jelent a többfunkciós, fenntartható mezőgazdálkodás?

  2. Mezőgazdaság típusok a XX. század végén.

  3. A birtoktervezés alapelvei, szereplői és folyamata.

  4. Ismertesse a termelési és természetvédelmi célú földhasználat tervezésének folyamatát!

  5. Hogyan határozná meg a méreteket statisztikai adatokból?

  6. Sorolja fel az elmúlt időszak üzemtípusait! Röviden jellemezze azokat!

  7. Agrárjövő 2010-ben!

  8. Birtoknagyság-mérési módszerek és azok kategóriái.

  9. Mit jelent a Standard Fedezeti Hozzájárulás?

  10. Költséghatékonysági jellemzők az EU25-öknél és Magyarországon!