Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 12., A településrendezési tervek és a birtokrendezés kapcsolódásai, informatikai támogatottság

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

12.8 Összefoglalás

12.8 Összefoglalás

A modul rendszerezetten adja meg a területrendezés fogalomrendszerét és a történelmi fejlődés folyamatát. Utal a tantárgyi és birtokrendezési kapcsolódásokra. Tárgyalja a lakótelepülés helykiválasztásának, bővítésének szempontjait úgy, hogy a témát tágabb környezetbe helyezi. A szükséges részletességgel mutatja meg a területfejlesztés, területrendezés célját, feladatát, eszközrendszerét és az agrárágazati tennivalókat. Számba veszi a helykiválasztásnál a termelési adottságokat, mint befolyásoló tényezőket.

A tanyavilág nemzeti örökségünk fontos része, ennek szellemében készült a tanyás térségekkel foglalkozó alfejezet. A következő évtizedek birtokrendezése-, fejlesztése meghatározó lesz a tanyai társadalom jelenlétére, jövőjének formálására. Mindezek együttesen csak országos és jövőt szolgáló politikai akarattal, helyesen megválasztott vidékpolitikával oldhatók meg.

Fejér Megye Területrendezési Tervéből vett részletekkel szemléltettük az addig leírt mondanivalót.

Intézményünk az eltelt három évtizedben aktívan részt vállalt a zöldfelületek térképezésében, nyilvántartási rendszerük kialakításában. Székesfehérvár város korán felismerte ezt a szükségszerűséget és az országban elsők között készítette el, az akkor korszerűnek szervezett, folyamatosan frissíthető rendszerét. Ezekből részleteket írtunk le, amelyet megfelelő módon szemléltettünk.

Önellenőrző kérdések:

 1. Mit nevezünk lakóterületnek mik az elemei?

 2. Milyen tartalommal készül a területrendezési terv?

 3. Milyen módszerekkel határozzák meg valamely település területszükségletét?

 4. A helykiválasztás szempontjait miként befolyásolják a termelési adottságok?

 5. A településföldrajz milyen falutípusokat különböztet meg?

 6. Mit kellene tenni ahhoz, hogy a tanya komplex vidéki élettér legyen?

 7. Jellemezze a tanyák gazdálkodási rendszerét?

 8. Mit jelenthetne az új infrastruktúra törvény?

 9. Melyek az Alföld-program, az új tanyaprogram alappillérei?

 10. Soroljon fel néhányat a tanyafelmérés eredményeiből!

 11. A területfejlesztés, területrendezés célja és feladata!

 12. Milyen ágazati feladatokat sorolna a területrendezés témakörébe?

 13. Milyen zöldfelületi csoportokat ismer, melyek azok optimális méretei?

 14. Mit tud az arborétumok, védett parkok és kertek térképezéséről? Mi azok tartalma, jellemezze a készítés technológiáját!

 15. Mutassa be Székesfehérvár város zöldfelületi térképeit és nyilvántartási rendszerét! Mennyiben változott az utóbbi években a rendszer-technológia?