Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 12., A településrendezési tervek és a birtokrendezés kapcsolódásai, informatikai támogatottság

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

12.9 Tárgymutató, fogalomtár

12.9 Tárgymutató, fogalomtár

településfajták

lakótelepülés és mezőgazdálkodás

területfejlesztés

területrendezés

területfejlesztési, területrendezési célok

területfelhasználás és kategóriái

összlakosság szám

településre alkalmas terület

területtartalék

alternatívák

falutípusok

tanyás település

tanyavilág

tanyák gazdálkodási rendszere

tanyai társadalom

infrastruktúra törvény

alföld-program

tanyafelmérés

ágazati feladatok

Országos Területrendezési Terv (OTT)

Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)

Fejér Megye Területrendezési Terve

települési zöldfelület

zöldfelületi méretek

zöldfelületi térképek

zöldfelületek nyilvántartása