Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 14., Erdőrendezés, erdőtervezés, erdőtérképezés

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

14.7 Összefoglalás

14.7 Összefoglalás

A modul ígéretének megfelelően leírta az erdőrendezés több évszázados történetét. Bemutatta a máig érvényes fontosabb szabályokat, az erdőtervezési térképek összefüggésrendszerét és a földmérésitől való eltérését. Részletesen tárgyalta az erdőtérképek készítésének hagyományos módszerét és minden olyan kapcsolt feladatot, ami az üzemterv (erdőterv) készítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Jelentős helyet és terjedelmet szánt az informatikai fejlesztéseknek a kezdettől a máig. A veszprémi fejlesztésekkel szemléltette a mát. Mellékletként csatoltunk minden térképfajtát.

Önellenőrző kérdések:

 1. Milyen feladatok sorolhatók az erdőtervezés (erdőrendezés, üzemtervezés) tevékenységi körébe?

 2. Mutassa be az erdőrendezés szervezetét, ill. annak változásait!

 3. A területi rendet közösen, a gazdálkodási egységen belül milyen további tagolással biztosítja az erdőtörvény?

 4. Miként teremtődött meg a földmérés-, ingatlan-nyilvántartás és erdőtervezés ellentmondás nélküli azonossága?

 5. Melyek az erdészeti térképészeti tevékenység fontosabb előírásai?

 6. Milyen vetületi rendszerben készültek az üzem(erdő)tervi térképek és miért változott ennek rendszere?

 7. Területszámítási módszerek alkalmazhatósága korábbi technológiáknál és jelenleg.

 8. Milyen kiegészítő készít az ÁESZ, illetve az MgSzH egy-egy igazgatósága?

 9. Miként valósul meg a minőségbiztosítás az erdőtervezési gyakorlatban?

 10. Mit jelentett a térképaktualizálás régen és mit jelent ma?

 11. Milyen tematikus térképeket készített a Szolgálat a magyar erdőkről?

 12. Miként segítette és segíti az erdőrendezést az informatika?

 13. A digitális erdőtervi tréképek készítésének gyakorlata a jelenünkben.

 14. Milyen állomásai voltak az erdőtérképezésnek máig?