Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 15., A földügyi irányítás továbbfejlesztésének hatása a birtok- és földrendezésre

Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

15. fejezet - A földügyi irányítás továbbfejlesztésének hatása a birtok- és földrendezésre

15. fejezet - A földügyi irányítás továbbfejlesztésének hatása a birtok- és földrendezésre

15.1 Bevezetés

A modul írásának idején (2010. 05. 05.) alig látszik valami az új kormányzati szervezetből. Azt tudjuk, hogy önálló minisztériumként nem működik tovább az agrár tárca és a jogutódot államtitkár fogja irányítani. Továbbá azt, hogy csökkeni fog a jelenlegi minisztérium létszáma, de azt már nem tudjuk, hogy főosztály-, osztály tevékenységi körében ez mit jelent?

A modulíró nem tehet mást, mint leírja a jelenlegi szerkezetet és a tantárgyrész oktatójától eltűrhető megjegyzéseket fogalmaz meg optimista reményekkel.

Az FVM megbízásából 2004-ben az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Vidékfejlesztési Igazgatósága és a Geoinformatikai Főiskolai Kar (GFK) Felmérési és Földrendezői Tanszéke (FmFrT) Dorgai László témafelelős irányításával 23 szakember közreműködésével elkészítette „A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezés stratégiai megalapozása” c. 199 oldalas kiadványt. A címben megadott témával két fejezet 24 oldalon foglalkozik. Ennek rövidített és aktualizált változatát adjuk közre a következőkben.

A fejezetből Ön megismeri:

  • A birtokrendezést szolgáló intézmény és eszközrendszert, valamint az operatív egységek feladatkörét.

  • Visszautalásokat találhat a korábbi modulokban tanultakra, ezzel is egységessebbé téve a tananyagot.

  • A távérzékelés hasznosításának birtokrendezési lehetőségét.

  • A földhasználat, birtokstruktúra, a birtokok tagoltsága, a földügyi igazgatás szervezeti kérdéseire vonatkozó SWOT elemzés legfontosabb megállapításait.

  • Az agroökológiai potenciál fogalmát, megvalósításának folyamatrendszerét.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • A birtokrendezést a jelenben szolgáló intézményrendszer feladatorientált igénybevételére;

  • Kapcsolatot teremteni, készségszinten alkalmazni a korábban-, más tantárgyakban tanult ismeretanyagot;

  • Érteni és szolgálni a kialakult hazai szerkezetek átalakításának, megváltoztatásának szükségességét;

  • Az előzőeket analízis megállapításokkal alátámasztani;

  • A földrészlet gazdálkodás folyamatrendszerének megvalósítását aktív közreműködéssel segíteni.

Irodalomjegyzék

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés II. Kézirat, EFE FFFK, Jegyzetsokszorosító Részleg, Szfvár. 1987.

Dorgai L.: A magyar birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása; AKI, Bpest. 2004/6.sz.

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés I, II. Kézirat; NyME GEO Jegyzetsokszorosító Részleg Szfvár. 2001., 2004.

Szabó Gy. és tsai: Birtokrendezés az ezredforduló küszöbén c. OTKA (T024160.sz.) kutatás Zárójelentése Szfvár. 1997-2000.

Vincze L.: Javaslat a Magyar Nemzeti Birtokrendezési Stratégiára; Fórumelőadás, Sopron 2004.

Popp J. és tsai. (szerk.): Versenyesélyek javításának lehetőségei a magyar élelmiszergazdaságban, MAK, Szaktudás Kiadó Ház, Bpest. 2008.

Romány P.: Felértékelni az agrárgazdaságot?, Gazdálkodás, Bpest. 2009/2. sz.

Nagy I.: Az osztatlan közös erdőtulajdon megszűntetésének elvi lehetősége a nyugat-magyarországi régióban; Erdészeti Lapok, CXLIII. évf. 9. sz., Bpest. 2008.

Lett B.: Az Erdővagyon számbavétele; Erdészeti Kisfüzetek 4., Magán-erdőgazdálkodási Tájékoztató Iroda; Sopron, 2009.

Márkus L. – Mészáros K.: Erdőérték-számítás; Mezőgazda Kiadó, Bpest. 2000.

Nagy I.: A természetvédelmi korlátozások erdőgazdálkodásra gyakorolt gazdasági-pénzügyi kihatásai; Előadás kivonatok 4., NyME EMK Sopron, 2008.

Hans P.: Földszolgálat, Agroinform Kiadóház, Bpest. 2002.

Petrasovits P.: Földkészletgazdálkodás; Konferencia előadás, Bpest. 1984.