Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 15., A földügyi irányítás továbbfejlesztésének hatása a birtok- és földrendezésre

Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

15.5 Összefoglalás

15.5 Összefoglalás

A modul igyekezett teljesíteni a bevezetőben foglaltakat: leírta a birtokrendezést szolgáló eszközrendszert, annak intézményeit és az operatív egységek feladatkörét; összekapcsolta a mondanivalót más tantárgyban tanultakkal, ajánlva a távérzékelés és fotointerpretáció eszközrendszerét; összegezte az eddigi tapasztalatokat, levonva a szükséges tanulságokat; a lehetőségek vázolása mellett célmeghatározásra is vállalkozott; véleményt formált szervezetekről, alkalmasságukról a soronkövetkező birtokrendezési-, fejlesztési feladatok megoldásánál. Ígérte a modul szükségszerű aktualizálását, hiszen a kormányzati és minisztériumi szerkezet ebben az időpontban még nem ismerhető meg.

Önellenőrző kérdések:

 1. Az FVM jelenlegi szervezetében milyen főosztályok segíthetnék a jövő birtokügyeinek jövőt szolgáló megoldását?

 2. Milyen projektek segíthetnek a birtokrendezések végrehajtását?

 3. A FÖMI kutatási és kísérleti eredményei miként hasznosulhatnának a birtokrendezésben?

 4. A birtokrendezés célrendszerének megfogalmazásához milyen elemzési tanulságokat használna fel? Milyen lehetősége van jelenleg a birtokrendezések végrehajtására?

 5. Milyen szervezetben teljesíti feladatát ma az erdőrendezés, erdőtervezés?

 6. Milyen megoldásokat ismer az osztatlan közös erdőtulajdon megszüntetésére?

 7. Miért nehéz az osztatlan közös föld és erdőtulajdon megszűntetése?

 8. Milyen továbbfejlesztést igényelne a földügyi-, erdőtervezési- és felügyeleti szervezet a birtokrendezés sikeres és eredményes végrehajtásához?

 9. Miért jó minta az átalakításhoz a német modell?

 10. Mit jelent a multifunkcionális agrárgazdaság?

 11. Mit jelent a földkészlet-gazdálkodás?

 12. Ismertesse a földkészlet- gazdálkodás folyamatrendszerét!