Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 2., Agrárvilági fordulatok, magyar reformok

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

2. fejezet - Agrárvilági fordulatok, magyar reformok

2. fejezet - Agrárvilági fordulatok, magyar reformok

2.1 Bevezetés

A második fejezetből, modulból megismerhető a magyar földbirtokrendszer kialakulásának története a földesúr-jobbágyi rendszertől napjainkig. Vázlatosan bemutatjuk a földreformokat, a nagyobb "földmozgást" igénylő változásokat. A korszak bemutatását a három nagy reform eltéréseinek és hasonlóságának összefoglalása teszi teljessé.

A fejezetből Ön megismerheti:

  • a magyar földbirtokrendszer kialakulásának történetét;

  • az „első világháborús földbirtok-politikát”

  • a Nagyatádi Szabó István nevéhez kötődő földreform eredményeit;

  • az 1945. évi VI. törvény szellemében végrehajtott földreform fontosabb adatait, intézkedéseit és a végrehajtás eljárásait;

  • A mezőgazdaság kollektivizálásának következményeit, annak pozitív és negatív hatásait;

  • a kárpótlási törvények fontosabb előírásait, végrehajtásának módját és jellemző adatait;

  • a reformeltéréseket és hasonlóságokat.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • ismertetni a magyar földbirtokrendszer kialakulásának történetét;

  • tisztán látni a különböző időszakok birtokpolitikai intézkedésének hatását;

  • megindokolni a birtokrendezés, a birtokkoncentráció szükségességét, egyenrangú partnerként részt vállalni a feladatok végrehajtásában.

Irodalomjegyzék

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés I. (földbirtok-birtokrendezési modellek); NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar, Jegyzetsokszorosító Részleg, Szfvár., 2001.

Dr. Fazekas B.: Ötvenéves a földreform, Statisztikai Szemle, 3.sz.; Bp., 1995.

Benet I.: A föld, az istenadta föld,..., Statisztikai szemle, 3. sz. ; Bp., 1995.

Béli G.: Magyar jogtörténet; Dialóg Campus Kiadó; Bp., 2000.

Hazay I. - Szalontai L.: Országos felmérés és műszaki földrendezés; Tankönyvkiadó, Bp., 1973.

Földes és tsai: Földjog; Tankönyvkiadó; Bp., 1974.

Váhl M.: Áttekintés az 1945. évi földreformról és annak végrehajtásáról; Az Állami Földmérés Közleményei; 1. évf. Bp., 1949

Szabó B.: Az 1945. évi földreform; Geod. és Kart. 1985/3. sz., 1985.

Lukács B. - Dr. Koronczay M.: A mezőgazdasági területek kialakításáról; Geod. és Kart. 37. évfolyam, 1. sz., 1985.

Dr. Fenyő Gy., Dr. Ribánszki R., Dr. Sárosi M.: A kárpótlási törvény és végrehajtása; ELTE Jogi Továbbképző Intézet; Bp., 1991.

Dr. Pesta J. - Dr. Jójárt L.: Föld Szövetkezet Átalakulás; Antalógia Kiadó; Bp., 1992.

Bacsa I.: Magyarország legnagyobb földreformja; Geod. és Kart. 1994/1., 1994.

Estók J. és tsai: Agrárvilág Magyarországon; Agrumentum Kiadó / Magyar Mezgazdaság Múzeum, Bp., 2003.

Tanka E.: Föld és elsajátítás, Sorskérdések a földviszonyaink múltjában és jelenében, Agroinform Kiadó, Bp., 1999