Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 2., Agrárvilági fordulatok, magyar reformok

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

2.10 Összefoglalás

2.10 Összefoglalás

A modulból meg lehet tanulni a magyar földbirtokrendszer történeti folyamatait, a korszakok birtokpolitikáját, azok társadalmi és gazdasági hatásait. A kárpótlási eljárást még részletesebben tanítjuk a nappali tagozatos hallgatóknak, meg kell ismerniük az aktuális törvények, rendelkezések fontosabb előírásait, a végrehajtás módját és volumenadatait. Rövid átvezető tanulságai és alkalmazása után leírtuk a mezőgazdasági nagyüzemek kialakításának egykori eljárásait. Végül összehasonlítjuk a „három nagy reformot” végig nyomon követve a politikai indíttatást, az alulról jövő kezdeményezést, a változást és mindezek hatását a bruttó termelésre.

Önellenőrző kérdések:

  1. Ismertesse a magyar földbirtokrendszer kialakulásának rövid történetét!

  2. Soroljon fel néhányat földreformok birtokpolitikai célkitűzéseiből!

  3. Milyen jogszabályok érvényesülnek a kárpótlás során a védett természeti területekkel kapcsolatban?

  4. Mutassa be a szocialista nagyüzemi gazdaságok kialakításának eljárásait!

  5. Sorolja fel az általános tagosítás munkaszakaszait!

  6. Ismertesse a kárpótlási törvények fontosabb előírásait!

  7. Milyen intézmények, szervezetek segítették a kárpótlási döntések végrehajtását?

  8. Volt-e hasonlóság és eltérés a magyar földreformok között?