Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 3., A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepét, jelentőségét is meghatározó földtulajdon és birtokszerkezet

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

3. fejezet - A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepét, jelentőségét is meghatározó földtulajdon és birtokszerkezet

3. fejezet - A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepét, jelentőségét is meghatározó földtulajdon és birtokszerkezet

3.1 Bevezetés

A magyar mezőgazdaság múltjával, jelenével, jövőbeli feladataival a tantárgy második féléves tananyaga (7-15-ös modul) foglalkozik részletesebben. A tananyag szerkezete több mint 30 éves oktatás-fejlesztés során folyamatosan változott, korszerűsödött, igazodott a kor társadalmi, szakmai-, technológiai igényeihez.

Jelen modul tartalma megegyezik a 2009-2010. tanév III. éves nappali-, IV. éves levelező tagozatos, a földrendező szakirányon tanuló hallgatók tantárgyi programjával. A tantárgyi követelményekben ajánlott szakirodalmi alkotások valamilyen részletességgel beépültek a modul fejezeteibe, alfejezeteibe (Így történt a megelőző két (1., 2.) modulnál is). A „tesztfeladat” első értékelése majd a júniusi záróvizsgák után történik.

A harmadik főfejezet célja, átfogó képet nyújtani a XX. századi kárpótlás eredményeként kialakult tulajdoni- és birtokszerkezetről. A statisztikai adatokat, az elemzések készítésének segítésére, nemzetközi kitekintés egészíti ki. Tájékoztatnak a fejlett mezőgazdasággal rendelkező európai országok földbirtok-politikai intézkedéseinek eredményeiről; a birtokszerkezetről, a saját tulajdon és a földbérlet viszonyáról. Indokoljuk a kialakult hazai szerkezetek megváltoztatásának szükségességét.

A főfejezetből Ön megismeri:

  • milyen változásokat okozott a földprivatizáció a tulajdoni és birtokszerkezetben;

  • a fejlett európai országok birtokszerkezetét, a saját tulajdon és a földbérlet viszonyát.

  • a földpiac állapotát, kívánatos változásait;

  • a földhaszonbérletre vonatkozó joghatályos előírásokat.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • Ismertetni és jellemezni a földprivatizáció alakította magyar tulajdoni és birtokszerkezetet;

  • Tájékozódni a fejlett mezőgazdasággal rendelkező európai országok földbirtokpolitikai intézkedéseinek eredményeiről;

  • Megindokolni a kialakult hazai szerkezetek, földhasználatok megváltozásának szükségességét.

  • Érvelni az alternatív energiaforrások intenzívebb alkalmazása mellett.

Irodalomjegyzék

FM Földügyi és Térképészeti Főosztály adatsorai.

Tóth E.: Az átalakult mezőgazdasági szövetkezetek gazdálkodásának főbb jellemzői; AKII, Bp. 2000.

KSH felmérés 1994, 2000.

Az FM földbirtok-struktúrapolitika irányelvei; 1993. február

Varga J.né: A mezőgazdaság helyzete; Agrárgazdasági információk, AKII 1998. 3. szám, Bp. 1997.

Farkasné dr. Fekete M.: A földhasználat és az agrárpolitika összefüggése az Európai Unióban; Angliai tapasztalatok; Doktori mestermunkák, Mezőgazda Kiadó, Bp. 1999.

Gráf J.: Klímaváltozás és a hazai agrárgazdaság; Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 2. szám, KRKOKU Kft Gyöngyös. 2009.

Buday-Sántha A.: Új agrárstratégia alapjai; Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 2. szám, KRKOKU Kft Gyöngyös. 2009.

Nagy O.: A termőföldek használati viszonyai; Geodézia és Kartográfia, LX évf. 2008/11. szám Bp. 2008.

Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Kerekasztal: Az Agrár- és Vidékfejlesztés Nemzeti Stratégiája; mmg melléklet, 22. sz. Bp. 2004

Tanka E.: Magyar birtokpolitika az Európai Egyesült Államokban (Földviszonyaink útja Moszkvától Brüsszelig), Altera, Bp. 2004

Halmai P. (szerkesztette): Az Európai Unió agrárrendszere; Mezőgazda Kiad. Bp. 2007.

Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2007-2013.

Pócs Gy.: Falvak, földek, földművelések; Agroinform Kiadó Bp. 2003.

Hans P.: Földszolgálat; Agroinform Kiadó Bp. 2002.

Tabajdi Cs.: Szolgálat és számvetés; Európai Parlament Mezőgazdasági Agrárakadémia, Bp. 2009.

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés II. (Földbirtokpolitika és birtokrendezési modellek) NyMe-Geoinformatikai Főiskolai Kar, Szfvár. 2001.