Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 3., A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepét, jelentőségét is meghatározó földtulajdon és birtokszerkezet

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

3.6 Összefoglalás

3.6 Összefoglalás

Úgy gondoljuk, hogy a modul feldolgozása után teljesültnek tekinthető, amit a Bevezetés (3.1.) c. fejezetben ígértünk és a földrendező képzés alapító dokumentumában vállaltunk: Részarányosan teljesülni tudnak az általános és szakmai kompetenciák (ismeretek). A tananyag abszolválása után a végzettek több minden mellett alkalmasak lesznek Kollegális együttműködésre; Tudományos tevékenység önálló végzésére és irányítására; Önképzésre; Folyamatos tanulásra; Jogszabályok alkotó alkalmazására; Témák csoportos integrálására a környezetvédelem és fenntarthatóság stratégiai céljainak megfogalmazására és végrehajtására.

Összefoglaló kérdések

  1. A magyar mezőgazdaság szerepe, jelentősége a nemzetgazdaságban!

  2. A földprivatizáció befejeztével milyen mértékű változások történtek a tulajdoni szerkezetben?

  3. A földprivatizáció miként módosította a birtokszerkezetet?

  4. Milyen tulajdonviszonyokkal jellemezhetők a fejlett mezőgazdasággal rendelkező európai országok?

  5. A földbérlet és a saját tulajdon viszonya hazánkban és Nyugat-Európában.

  6. Példákon keresztül mutassa be a fejlett európai országok birtokszerkezetét.

  7. A földtulajdon szerzési korlátok feloldására melyik európai modellt tartaná alkalmasnak?

  8. Sorolja fel a földhaszonbérlet létesítésére vonatkozó fontosabb magyar és európai szabályokat!