Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 4., Birtokrendezési modellek

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4. fejezet - Birtokrendezési modellek

4. fejezet - Birtokrendezési modellek

4.1 Bevezetés

Jelen modul a Föld- és területrendezés c. tantárgy egy fejezete. Az itt következő ismeretek elsajátításához javasoljuk, hogy olvassa el az irodalomjegyzékben felsorolt szemelvényeket és írásokat .

Ebből a fejezetből megismerheti azokat kísérleti eljárásokat, melyek segítséget kívántak nyújtani a magyarországi birtokstruktúra ésszerű átalakításához.

Megismerheti a kísérleti programok:

  • fogalmi rendszerét;

  • azok tartalmát, célját és szervezetét, a tervezés és egyeztetés folyamatát;

  • tájékozódhat az eddig szerzett tapasztalatokról;

  • és a következtetésként megállapított törvénymódosítás, törvényalkotás szükségszerűségének voltáról.

A képzésben résztvevők már a megelőző főfejezetből ismerik az eltelt évek kárpótlás eredményeként kialakult földtulajdoni és földbirtok-szerkezeti viszonyokat. Az 4. modul elolvasása és elsajátítása után a tanulni vágyók megismerhetik a jelenlegi jogszabályok által meghatározott lehetőségeket és a jövőképet, az új birtokrendezési koncepció és a törvényjavaslat fontosabb előírásait.

A főfejezet anyagának elsajátítása után a hallgató képes lesz:

  • komplex területrendezésben gondolkodni;

  • ismertetni a német területrendezés bonyolult célrendszerét;

  • megindokolni a német és magyar megoldás eltérő voltát;

  • tájékozódni a különböző területrendezési módszerekben;

  • részt vállalni a harmadik évezred birtokrendezéseinek elméleti alapozásában és kivitelezésében.

Irodalomjegyzék

Dr. Riegler P : A TAMA Projekt,Előadás vázlat, Szfvár. , 1995

Dr. Wolfram D. Kneib - Kurucz Miklós : Birtokrendezés Magyarországon – A Magyar és a Német Mezőgazdasági Minisztérium TAMA Projektjéről készült oktató film kísérő füzete

Szabó Gy. – Mizseiné dr. Nyiri J : Mezőgazdasági területek rendezése I.-II., kézirat, Ingatlankataszteri Szakmérnöki jegyzet 5. 6. fejezet , EFE FFFK , Székesfehérvár , 1996

Sohár Z. : Számítógéppel segített birtokrendezés , Geodézia és Kartográfia,1997/6. 12 – 15p , Budapest , 1997

Kovács L. : Birtokrendezés Várcsalit-dülőben, Tantárgyi dolgozat , NyME FFFK FFT , Szfvár. , 2001

Dorgai L. : A táj- és földhasználat váltás tervezési feladatai (Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése I. ütem) , AKII, p. 114. , 2003

Dorgai L. szerk. : A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása, Agrárgazdasági Tanulmányok , AKI , Budapest , 2004

Márkus B. et al. : A birtokrendezés informatikai modelljének elemzése, OTKA Kutatási jelentés , Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar , Székesfehérvár , 2003-2007

Dorgai L. : A táj- és a földhasználat váltás birtokrendezési vonatkozásai a tiszai hullámtéren , AKI Vidékfejlesztési Igazgatóság NYME Településrendezés – birtokrendezés konferencia , Agárd , 2006

Ripka J. : Birtokszerkezet, Nemzeti Birtokrendezési Stratégia és a földügyi szakigazgatás , Geodézia és Kartográfia, 2005/9 , Budapest , 2005 , http://www.fomi.hu/honlap/magyar/szaklap/2005/09/3