Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 5., A birtokrendezés törvény, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi feltétel rendszere

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5. fejezet - A birtokrendezés törvény, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi feltétel rendszere

5. fejezet - A birtokrendezés törvény, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi feltétel rendszere

5.1 . Bevezetés

Az ötödik modul tartalmazza az elmúlt hat évtized tagosításainak, birtokrendezéseinek, földrendezéseinek rövid történetét, a jogi szabályozás és pénzügyi konstrukciók tömör leírását. Kellő részletességgel ismertetésre kerül napjaink birtokrendezési eljárása és az új birtokrendezésről szóló törvény szabályozási koncepciója. A leírás kiterjed a pénzügyi feltételekre is.

Ön megismeri:

  • A századforduló utáni tagosítások indokait és végrehajtásuk módját;

  • Az 1956-1959. közötti évek birtokrendezésének sajátos megoldásait;

  • A földtulajdon és földhasználat rendezésének 1967. évi eljárását;

  • Az 1976. évi-, földrendezésről szóló tv. fontosabb előírásait;

  • Az 1987. illetve 1994. évi „földtörvények” aktuális előírásait;

  • Az új birtokrendezési koncepció előírásait és elképzelt feltétel rendszerét.

Az 5. modul anyagának elsajátítása után a hallgató képes lesz:

  • Ismertetni a tárgyalt időszak birtokrendezéseinek, a földtulajdon és földhasználat rendezésének sajátos megoldásait, az alkalmazott pénzügyi feltételrendszert;

  • Megvitatni az új birtokrendezési koncepció szabályozási körét;

  • A szabályozást új szempontokkal bővíteni, kiegészíteni.

Irodalomjegyzék

Dr. Ozoroczy E.; Dr. Tátrai I.; Dr. Kovách E. : Tagosítás és egyéb birtokrendezések , Magyar Királyi Állami Nyomda , Bp. , 1938

Szabó Gy. : Föld- és területrendezés II., Kézirat , EFE FFFK Jegyzetsokszorosító Részleg , Székesfehérvár , 1987

Lukács B. - Dr. Koronzcay M. : A mezőgazdasági területek kialakításáról , Geod. és Kart. 37. évfolyam, 1. sz. , 1985

Dénes L. : A termőföld hasznosításával, védelmével és termékenységének növelésével összefüggő feladatok , Geod. és Kart. 35. évfolyam 4. sz , Bp. , 1983

Bognár V.; Dr. Máthay Cs.; dr. Niklasz L.; Omaszta S.; Szalay B. : Birtokrendezés és lehetőségei, térinformatikai megközelítés , 1995

FM Földügyi és Térképészeti Főosztály : Az általános birtokrendezésről szóló törvény szabályozási koncepciója (Tervezet) , 1996