Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 6., A birtokrendezések egy lehetséges forgatókönyve

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6. fejezet - A birtokrendezések egy lehetséges forgatókönyve

6. fejezet - A birtokrendezések egy lehetséges forgatókönyve

6.1 Bevezetés

A birtokrendezés sikere számtalan, különböző területeket összefogó tényező együttes hatásától, szervezett jelenlététől függ. Fontos tényezőnek kell tekinteni a döntési szintek, valamint az érintettek közötti konszenzus megteremtésének időigényes folyamatát. Az érdekegyeztetést követően a birtokrendezés megvalósításának mikéntje, üteme, nyomon követhetősége az intézményi háttér gördülékeny működését igényli és feltételezi. A fent vázolt problémák megoldására kidolgozott birtokrendezési eljárások tervezetének bemutatására vállalkozunk ebben a modulban.

Ebben a modulban két lehetséges birtokrendezési forgatókönyv ismertetését tesszük közre. Az első a Birtokrendezés a harmadik évezred küszöbén (1997-2001), OTKA (T 024 160) kutatási anyagban kidolgozott Birtokrendezési Útmutató, a másik pedig, „A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása” c. tanulmányban leírt forgatókönyvek ismertetése.

Ebből a fejezetből megismerheti:

  • a birtokrendezés megoldására vonatkozó javaslatokat,

  • a folyamatok ábrázolására készített terveket,

  • a birtokrendezés végrehajtásához szükséges feltételeket.

A fejezet elsajátítása után képes lesz:

  • átgondolni a birtokrendezés folyamatának lépéseit,

  • bekapcsolódni a megoldások keresésébe,

  • egy lehetséges birtokrendezési forgatókönyv összeállítására.

Irodalomjegyzék

Szabó Gy. és társai:Birtokrendezés az ezredforduló küszöbén; OTKA jelentés az 1997-2000 kutatási időszakról. 2001.

Szabó Gy. : Föld- és területrendezés (Földbirtok-politika, birtokrendezési modellek. Kézirat,NYME Geoinformatikai Kar, Jegyzetsokszorosító Részlege, Székesfehérvár,2003.

Dorgai L., szerk. (2004): A magyarországi birtokstruktúra, birtokrendezési stratégiai megalapozása, AKII, Budapest, 2004.

Szabó Gy. és társai: Birtokrendezés az ezredforduló küszöbén; OTKA jelentés az 1997-2000 kutatási időszakról. 2001

Szabó Gy. : Föld- és területrendezés (Földbirtok-politika, birtokrendezési modellek. Kézirat, NYME Geoinformatikai Kar, Jegyzetsokszorosító Részlege, Székesfehérvár, 2003

Dorgai L., szerk. (2004): A magyarországi birtokstruktúra, birtokrendezési stratégiai megalapozása, AKII, Budapest,2004