Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 7., Agrárgazdaságunk helyzete és a fejlesztés lehetőségei

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

7. fejezet - Agrárgazdaságunk helyzete és a fejlesztés lehetőségei

7. fejezet - Agrárgazdaságunk helyzete és a fejlesztés lehetőségei

7.1 Bevezetés

A modul, fejezet az azt követőkkel együtt (8-15. sz.) a mezőgazdasági területek komplex szemléletű, mindenre kiterjedő, rendezéssel összefüggő diszciplínák leírására, illetve megtanítására vállalkozik.

A fejezetből Ön megismerheti:

  • A mezőgazdasági területek komplex rendezésének fogalmát, célját és szakterületi összefüggéseit;

  • A termeléssel és tudománnyal való kapcsolatát;

  • Az agrárfejlődés előzményeit, eredményeit és a mának is szóló üzeneteket;

  • Az agrármodernizáció múltbeli és jövőbeli összefüggéseit;

  • A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) célprogramjait;

  • Az európai agrármodell minden országra érvényes dimenzióit.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • A mezőgazdasági területek rendezésének komplex szemléletű ismertetésére és művelésére;

  • A feladatokat értő közreműködőként résztvenni egyes szakterületi koncepciók kimunkálásában;

  • Résztvállalni az agrármodernizáció hosszútávú feladatainak végrehajtásában és az európai agrármodell adaptálásában.

Irodalomjegyzék

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés II. Kézirat, EFE FFFK. Jegyzetsokszorosító Részleg, Szfvár, 1987

Szabó Gy. : NyME-GEO Jegyzetsokszorosító Részleg; Szfvár, 2004.

Sárkány Pál (szerk.): Termelési rendszerek a szántóföldi növénytermesztésben; Mezőgazdasági Kiadó, Bp. 1975.

Bernát T. – Enyedi Gy.: A magyar mezőgazdaság területi problémái (Termelési körzetek és területfejlesztés); Akadémiai Kiadó, Bp. 1977.

Bernát T. (szerk.): A magyar mezőgazdaság területi szerkezetének változásai; Agroinform Kiadóház, Bp. 1997.

Budai-Sántha A.: Agrárpolitika-vidékpolitika. (A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió); Dialóg Campus Kiadó, Bp–Pécs. 2001.

Horn P.: Agrárgazdaság - EU kitekintéssel; Mindentudás Egyeteme; Előadás; MMg, 2003/11. sz., 2003.

Ángyán J.: Mezőgazdaságunk és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program; A falu, XV. évf. 4. sz.; Agroinform Kiadóház, Bp. 2000.

Ángyán J.: Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a környezet-gazdálkodás; Agroinform Kiadó, Bp. 2001.

Szabó Gy. : Földbirtok-politika és területrendezés; OLLO távoktató jegyzet; SE FFFK, Szfvár 1997

FVM: A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban; Magyar Mezőgazdaság Kiadó, Bpest, 2009.

Romány P: Felértékelni az agrárgazdaságot? Gazdálkodás. 53.évf. 2. szám Bpest, 2009.

Troján Sz. – Tenk A. : A hazai mezőgazdasági együttműködésekről a „gazdálkodás” folyóiratban II. Gazdálkodás. 53. évf. 2. szám Bpest, 2009.

Ángyán J. – Menyhért Z. : Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet- és tájgazdálkodás; Szaktudás Kiadó Ház; Bpest, 2004.

Szabó Gy.: A földrendező-képzés jubileumai (30/15 év) és eredményei; GIS OPEN Konferencia kiadvány Szfvár, 2005.

Tabajdi Cs. : Szolgáltatás és számvetés 2004-2008; Magyar Agrár Akadémia; Bpest, 2008.

Dorgai L. – Udovecz G. : A közvetlen agrártámogatások feltételezett csökkentésének becsült hatásai Magyarországon; Gazdálkodás. 53.évf. 2. szám Bpest, 2009.

Magyar Mezőgazdaság (mmg) c. hetilap különböző évfolyamának különböző számai.