Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 7., Agrárgazdaságunk helyzete és a fejlesztés lehetőségei

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

7.5 Összefoglalás

7.5 Összefoglalás

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a modul terjedelmi korlátok határain belül teljesítette vállalását: Megmutatta a magyar mezőgazdaság bruttó termelésének változását 1925-től napjainkig. Benne kimunkálva a Külkereskedelmi mérleg alakulását, az ország export-import aktívumának mozgását a sorsfordító események előtt és után; Igyekezett rámutatni az okokra, de nem vállalt politikai állásfoglalást, a tényeket tárta fel, megfogalmazta a birtokrendezés-, fejlesztés, ezzel összefüggésben az oktatás intézményi feladatait, mindenhol szemléltetve az idevezető utat; Nem maradt ki az összeállításból a .... , a specializáció sem, noha erre a harmadik évezred második évtizedében nem igen kell gondolnunk; A leírtakat – elméleteket, gyakorlati példákat- a modulkészítők azzal ajánlják, hogy azok az 50-300 hektáros családi gazdaságok tervezésénél és szervezésénél is jól használható; Kiemelt helyet szántunk az ökoszociális, piacgazdasági elvekre épülő többfunkciós agrármodellnek és a NAKP célprogramjainak; Helyzetelemzéssel vegyítettük a rendszerek megismerését; Támogatáselemzéssel is szolgáltunk az ebben a rendszerben való gondolkodást; Az útkeresést- és megtalálást az osztrák példával szemléltettük és segítettük; A modult azzal bocsájtjuk útjára, hogy a természetvédelem, a mezőgazdaság, és a vidék „hármasát” az EU-ban és itthon is növekvő források támogatják majd. Mi a földrendező mérnököket ilyen feladatok elvégzésére készítjük fel, és garantáljuk az oktatásban az általános és szakmai kompetenciák teljesülését.

Önellenőrző kérdések

 1. Magyarország agrártermelésének jellemzői 1925-től napjainkig.

 2. A XXI. századi agrárgazdaság fontosabb értékmérői.

 3. Az export-import arány változásai, stabilitásának lehetséges eszközei.

 4. A mezőgazdasági ágazat résztvevőinek hatása az eredményekre.

 5. A TÉSZ-ek szerepvállalása az agrárjövő formálásában.

 6. Programalkotás és a vidék eltartó képességének növelhetősége.

 7. Mutassa be az agrártermelés, a tudomány és a területrendezés kapcsolatrendszerét!

 8. A termelési rendszerek milyen hatást gyakoroltak agrárgazdaságunkra? Van-e jövőnk?

 9. Termelési körzetek Magyarországon a múltban, jelenben és a jövőben.

 10. Mit jelent a többfunkciós agrármodell Európában és Magyarországon?

 11. Sorolja fel a NAKP célprogramjait!

 12. Milyen hatásfokkal hasznosultak az uniós támogatások agráriumunkban?

 13. Fenntarthatóság és ökoszociális piacgazdaság.