Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 7., Agrárgazdaságunk helyzete és a fejlesztés lehetőségei

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

7.6 Tárgymutató, fogalomtár

7.6 Tárgymutató, fogalomtár

bruttó termelés mértéke

export-import arány

agrártámogatások

agrárgazdasági értékmérők

szövetkezetek, utódszervezek

mezőgazdasági ágazat résztvevői

vidék, vidékfejlesztés

a vidék eltartó képessége

állami gazdaságok és területváltozások

agrártermelés-tudomány

szakember-képzés

birtokrendezési-, fejlesztési feladatok

termelési rendszerek

termelési körzetek, specializációk

agrárstruktúra

agrármodernizáció

NAKP célprogramok

agrártámogatások, hatások

európai agrármodell: alapértékek és dimenziók

ökoszociális piacgazdaság és fenntarthatóság