Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 8., Földhasználat, Zónabeosztás, Ökológiai Hálózatok, és a Zöldenergia Program

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

8. fejezet - Földhasználat, Zónabeosztás, Ökológiai Hálózatok, és a Zöldenergia Program

8. fejezet - Földhasználat, Zónabeosztás, Ökológiai Hálózatok, és a Zöldenergia Program

8.1 Bevezetés

A modul következő fejezeteiben, alfejezeteiben ismertetjük a művelési ágak hazai rendszerét, átalakulását, és a hozzákapcsolódó ágazati feladatokat.

A fejezetből Ön megismeri:

  • A mezőgazdasági földhasználat társadalmi céljait, a növénytermesztést, állattenyésztést, a természeti környezet fenntartását szolgáló fejlesztéseket és gondozást.

  • A művelési ágak megválasztásának általános és sajátos szempontjait, a változtatások gazdasági előnyeit.

  • A földhasználati reform intézkedéseit, Magyarország zónabeosztását és annak kistérségi alkalmazhatóságát.

  • Az ökológiai hálózat alapfogalmait, építőköveit, funkcionális elemeit, volumenét, szereplőit és a további feladatokat.

  • Az alternatív energiahordozói kényszert, benne a „zöldenergia programot”.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • A mezőgazdasági földhasználat (geokultúra) rendszerelmélet alapon történő ismertetésére, megértésére, és a funkcionális szerkezeti alapok értő-alkalmazó szolgálatára.

  • A birtokrendezéseknél (fejlesztéseknél) a zónabeosztási alternatívák megtervezésére és rugalmas használatára.

  • A magyar zónabesztást tovább fejleszteni, az ökológiai hálózatok rendszerét abból továbbépíteni.

  • A már megismert és gyakorlati szinten is működő rendszerbe építeni a készülőben lévő „zöldeneregia programot”.

  • Az ökológiai hálózat és a földhasználati zónabeosztás együttes tervét elkészíteni, az aktuális földhasználat intenzitásvizsgálatára, egy optimális zónabeosztás kialakítására.

Irodalomjegyzék

Ángyán J.: Mezőgazdaságunk és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program; A falu, XV. évf. 4. sz.; Agroinform Kiadóház, Bp. 2000.

Ángyán J.: Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a környezet-gazdálkodás; Agroinform Kiadó, Bp. 2001.

Nyiri J.: Földminősítés és értékbecslés; Kézirat (105 o.); SE FFFK, Szfvár. 1999.

Magda R. – Szűcs I.: Új irányzatok a földhasznosításban; Agroinform Kiadó, Bp. 2002.

Szabó Gy.: Mezőgazdasági nagyüzem optimális területi tervezése; Fejér megyei műszaki élet; XXI. évf. 1–4. sz., Székesfehérvár. 1984.

Dömsödi J.: Földhasználat; Dialog Campus Kiadó, Bpest-Pécs, 2006.

Fenyő Gy. és tsai.: Magyar ingatlan-nyilvántartási jog; NyME-GEO ÁJT, Szfvár, 2007.

Konkolyné GY. É.: Környezettervezés; Mezőgazda Kiadó, Bpest, 2003.

Márkus F.: WWF-füzetek 6., Bpest, 1993.

Pintér Cs.: Pénzt hozhat a természetvédelem, egfi, 7. sz. Bp. 2005.

Haraszthy L.: Natura 2000 területek Magyarországon, IKR Magazin, Ősz; Bp. 2005.

Csóka A. - Sípos K.: TÁJÉKOZTATÓ a fejér megyét érintő Natura 2000 területek kijelöléséről és szabályozásáról; DINP, Szfvár. 2005.

ÖKO Rt.: Natura 2000 – Európai hálózat természeti értékek megőrzésére; Bp. 2002.

KöM-TH: Natura 2000 a vadon élő madarak, állatok és növények védelméért; Bp.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, Programiroda, Bpest. 2007-2013.

Detrich M.: Áramtermelő biomassza kiserőmű Szentendrén, EL. CXLI. évf. 7-8. szám. Bp. 2006.

Dr. Gergely K. - Mózes Cs.: Biomassza és megújuló energia az erdészeti ágazatban; EL. CXLI. évf. 4. szám. Bp. 2006.

Istvánffy L.: Újratermelhető energia, de milyen áron? EL. CXLI. évf. 2. szám. Bp. 2006.

Dr. Szilágyi G.: Parlagfűből biomassza; EU Ag, 11. évf. 7-8. szám MgK. Bp. 2006.

Balogh B.: Bioenergetikai Innovációs Centrum épül; EUAg 11. évf. 3. szám MgK. Bp. 2006.

Dávid L. - Baros Z.: Elkelne Magyarországon az ökoenergia turizmus; EUAg; 11. évf. 1-2. szám MgK, Bp. 2006.

Balogh B.: Változóban az energianövények támogatási rendszere; EUAg 11. évf. 11. szám. MgK. Bp. 2006.

Bai A.: Új piac: az energetika; mmg 61. évf., 28. szám. Bp. 2006.

Kurucz M.: Biomassza, szélerőmű, bioetanol: mmg 62. évf. 11. szám. Bp. 2009.

Magda S. - Gergely S.: A biomassza felhasználása (I.), (II.); mmg 62. évf. 3-4. szám Bp. 2007.

Prókai D. - Balogh B.: Támogatás nélkül nem megy: EUAg; 11. évf. 1-2 szám MgK, Bp. 2006.

Avar L.: Tűzről pattant energia, mmg 62. évf. 16. szám. Bp. 2007.

Szabó Gy.: A Natura 2000 hálózat hatása a föld(terület) használatra; Oktatási segédlet; NyME GEO, Jegyzetsokszorosító Részleg, Szfvár, 2005.

mmg. piac: BIZTOS JÖVEDELEM - megfizethető energia; IV. évf. 5. sz. Bpest. 2007.

erdőgazdaság és faipar (egfi) aktuális számai (2006/1,/6/.8., /11., /12. mmg melléklet)

mmg. piac: Varázslatos biomassza; IV. évf. 3. sz., Bp. 2007.