Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 8., Földhasználat, Zónabeosztás, Ökológiai Hálózatok, és a Zöldenergia Program

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

8.3 Összefoglalás

8.3 Összefoglalás

Úgy gondoljuk, hogy a modul tartalmilag teljesítette vállalását, igyekezett megfelelni a bevezetőben írtaknak: bemutatta a földhasználati reform és a hozzá kapcsolódó ökológiai hatásmechanizmusokat, az alternatív energiahordozók kapcsolódó összefüggéseit. A művelési ágak változásának általános szempontjain túli sajátosságokat is részletezve. Prezentálta a kistérségi lehetőségeket, megoldásokat is.

A most leírt tananyagot a BSc nappali és levelező képzésben kipróbáltuk, oktatási tapasztalataink kedvezőek, a tartalom jól vizsgázott. Végzett földrendezőink képesek a birtokrendezés (fejlesztés) összetett feladatainak elvégzésére, egy optimális zónabeosztás kialakítására, a „zöldenergia program” teljesítésének segítésére.

Önellenőrző kérdések:

 1. Mit jelent a geokultúra?

 2. Milyen szempontokat érvényesítene a művelési ágak megválasztásánál, esetenkénti megváltoztatásánál?

 3. Mit jelent a gabonaegység (GE) és milyen kapcsolata van a területhasznosítással?

 4. Milyen munkarészek készítésével dokumentálná a művelési ágak változását, illetve megváltoztatását?

 5. Rokoníthatók-e a művelési ágak választásának általános és ingatlan-nyilvántartási szempontjai?

 6. Jellemezze hazánk művelési ágainak változásait egy adott időintervallumra vonatkozóan!

 7. Milyen földhasználati típusokat ismer? Jellemezze azokat!

 8. Jellemezze a magyar zónarendszert és indokolja azok szükségszerűségét!

 9. Milyen értékekkel jellemezhetők a magyar földhasználati zónák (védelmi, extenzív, intenzív)?

 10. A zónabeosztás elméletének érvényesítése milyen változásokat eredményezne az egyes művelési ágnál?

 11. Mi a hasonlóság és eltérés a zónarendszer országos szintű és kistérségi alkalmazása között?

 12. A Natura 2000 hálózatnak milyen hatása van a már kialakult földhasználatra, illetve zónabeosztásra?

 13. Mutassa be a Natura 2000 hálózat kijelölésének hazai gyakorlatát!

 14. Milyen a földhasználati szabályozás lehetősége és mértéke Magyarországon?

 15. Mutasson be Natura 2000 területet Fejér megyéből!

 16. Milyen energetikai növényekkel valósulhat meg a hazai „zöldenergia program”?

 17. Az energetikai célú növénytermesztés ismertsége, elfogadtatottsága Magyarországon.