Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 9., A birtokrendezés infrastrukturális (táblásítás, mező- út, vízrendezés és melioráció, tereprendezés) kapcsolódásai

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

9. fejezet - A birtokrendezés infrastrukturális (táblásítás, mező- út, vízrendezés és melioráció, tereprendezés) kapcsolódásai

9. fejezet - A birtokrendezés infrastrukturális (táblásítás, mező- út, vízrendezés és melioráció, tereprendezés) kapcsolódásai

9.1 Bevezetés

A „Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért” pályázat modul-tartalom és több évtizedes oktatási gyakorlatunk összevetése és korrekciós lehetősége miatt készült a táblásítás–, mező – út. vízrendezés és melioráció, valamint a terepalakítás egy közös szerkezetbe.

A fejezetből Ön megismeri:

  • A mezőgazdasági tábla fogalomrendszerét, a táblásítás végrehajtásának munkaszakaszait, az elkészítendő munkarészek formáját, tartalmát és az új táblaértelmezéseket;

  • A „mezei közös dűlőutak” kialakulásának, kutatásának, tervezésének történetét és mai gyakorlatát, valamint a területrendezés, táblásítás, a gazdálkodási egységek és az úthálózat összefüggés-rendszerét;

  • A birtokkoncentráció kapcsolatát a vízgazdálkodás-, vízrendezés és melioráció szakterületeivel;

  • A VTT tározásos árapasztó-rendszerének birtokrendezési vonatkozásait, valamint a Víz – Keretirányelv következményeként jelentkező aktuális feladatokat;

  • A terepalakítást szolgáló eljárásokat a tábla területfelszínét földművekkel átalakító tereprendezési módokat, a tervkészítés általános irányelveit és annak számítógépes megoldását.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • Több szempontú táblaterv dokumentációjának összeállítására, az új táblaértelmezések használatára;

  • A területrendezés, a táblásítás és a mezőgazdasági úthálózat összefüggéseinek ismeretében az optimális mezőgazdasági úthálózat követelményeinek ismeretében gondolkodni és a komplex feladatokon át azt alkalmazni;

  • Az ellentétes vízforgalmi tendenciákat megérteni és azt munkája során megfelelően kezelni, a vízrendezés általános célrendszerének igazodó terveket készíteni. A melioráció komplex rendszerének ismeretében a helyes tájhasználat tervezésére, a támogatási rendszerek igénybevételére. A tározásos árapasztó - rendszer birtokrendezési támogatására. A környezet-harmonikus mezőgazdaság fejlesztési programok és vízkészlet-védelem aktív szolgálatára;

  • A tábla terepfelszínének sankolással és tereprendezéssel történő alakítására, terveinek elkészítésére és kivitelezésére.

Irodalomjegyzék

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés II. Kézirat, EFE FFFK. Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár. 1987.

Szabó Gy.: Földbirtok-politika és területrendezés; OLLO távoktató jegyzet; SE FFFK, Szfvár. 1997.

Tamás J.: Preciziós mezőgazdaság elmélete és gyakorlata; Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp. 2001.

FVM Iránytű: Az EU támogatások alapjai (... MePAR ...), Bp. 2003.

Herpay I., Rácz J., Ányos A.: Mezőgazdasági utak tervezési irányelvei; Kutatási jelentés, Sopron. 1974.

Ányos A.: Mezőgazdasági utak építése és fenntartás; Mezőgazdasági Kiadó, Bp. 1984.

Oroszlány I.: Vízgazdálkodás a mezőgazdaságban; Mezőgazdasági Kiadó, Bp. 1965.

Thyll Sz. (szerk.): Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken; Mezőgazda Kiadó, Bp. 1992.

Birkás M. (szerk.): Földművelés és földhasználat; Mezőgazda kiadó, Bpest, 2006.

Varga J. – Papp E.: Műszaki földrendezés; kézirat; Tankönyvkiadó, Bpest, 1989.

Madzin B.: Pátka község külterületén jogi határok rendezése; Szakdolgozat, NyME-GEO Földrendezői Tanszék; Szfvár, 2009.

Petrasovits I. (szerk.): Szíkvidéki vízrendezés és gazdálkodás; Mezőgazda Kiadó, Bp. 1993.

Pankotai G. – Rácz J.: Erdészeti vízgazdálkodástan I., II.; Kézirat; EFE Jegyzetsokszorosító Részleg, Sopron. 1975.

Homoródi A.: Mezőgazdasági út- és vízépítéstan (Vízgazdálkodás) Kézirat; EFE FFFK, Jegyzetsokszorosító Részleg, Szvár. 1988.

Dömsödi J.: Földhasználat, Dialog Campus Kiadó, Bpest-Pécs, 2006.

Bíró Sz., Dorgai L., Varga P.: Táj-és Földhasználat Váltás a Tisza Hullámterében (VTT első ütemben tervezett beavatkozások; Agrárgazdasági Információk, 5. szám AKI Bpest, 2006.

Horoszné G. M.: Vízkészlet-gazdálkodás az Európai Unióban egy projekt szemszögéből; Földméréstől a Geoinformatikáig – 45 éves a GEO; Kari Nyomda, Szfvár, 2007.