Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 9., A birtokrendezés infrastrukturális (táblásítás, mező- út, vízrendezés és melioráció, tereprendezés) kapcsolódásai

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

9.6 Összefoglalás

9.6 Összefoglalás

A modul a bevezetőben körülírt és vállalt feladatát a terjedelmi korlátok határain belül igyekezett teljesíteni, a négyes feladatot leírva:

Elegendőnek vélt részletességgel tárgyalta a táblásításhoz, tömbösítéssel, egy-egy gazdálkodási egységhez illeszthető feladatokat. Új tábla-értelmezéseket is adott.

A mezőgazdasági úthálózatról, adott körülményekhez igazítottan, a jelenről szólóan tájékoztatott, jövőt szolgáló ajánlások is megfogalmazott.

A vízgazdálkodáshoz kapcsolható feladatokat jelentőségének megfelelően tárgyalta a tározásos árapasztó-rendszer keresztül jutott el az aktuális feladatokig, a Víz-Keretirányelv hatásmechanizmusáig.

A terepalakítás viszonylag statikus tartalmát korábbi intézeti kutatási eredménnyel színesítette.

Önellenőrző kérdések:

 1. Táblásítás, tömbösítés és lejtős területek táblásításának szempontjai.

 2. Új tábla-értelmezések

 3. Az optimális mezei úthálózat kialakításának módszerei és követelményei

 4. Milyen körülmények között üzemelnek jelenünkben a mezőgazdasági utak? A gondozásnak, karbantartásnak milyen nehézségei vannak?

 5. A területrendezés, a táblásítás és az úthálózat összefüggései

 6. A területrendezésben milyen feladatai vannak a vízrendezőnek?

 7. A Vásárhelyi Terv kapcsolódásai, birtokrendezési vonatkozásai

 8. A melioráció milyen hatással van a mezőgazdasági termelésre és a környezetre

 9. A WAREMA projekt célfeladatai, módszertana és aktualitása

 10. A Víz-Keretirányelv célkitűzései és megvalósulása az EU tagországaiban. Társadalmi kapcsolódások.

 11. A sankolás miként szolgálja a területrendezést?

 12. Mit értünk tereprendezésen és milyen eljárásai (módjai) szolgálják termőterületek rendezését?

 13. A tereprendezéshez milyen geodéziai munkák társulnak és milyen azok számítógépes támogatottsága?