Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 1., A helymeghatározás alapjai

Gyenes Róbert (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1. fejezet - A helymeghatározás alapjai

1. fejezet - A helymeghatározás alapjai

1.1 Bevezetés

Ez a modul az első, amely szakmai tanulmányainkba vezet be minket. A szakmát ma összefoglaló néven geomatikának nevezzük, de elfogadott a földmérés, térképészet, geodézia elnevezés is. Olyan fogalmakból indulunk ki, amelyekkel eddigi tanulmányainkban találkoztunk már, de most szakmai értelmezésüket fogjuk előtérbe helyezni. Ilyen fogalom a hely, a helymeghatározás, a helymeghatározó adat (koordináta), a vonatkoztatási rendszer.

A modul bemutatja az egy-, két- és háromdimenziós helymeghatározó adatok vonatkoztatási és koordináta-rendszereit. Átfogóan jellemzi a helymeghatározás végrehajtásának módszereit, amelyeket részleteiben majd különböző szakmai tantárgyak tárgyalnak.

Külön fejezet foglalkozik a földmérésben szerepet játszó mértékegységekkel.

Ebből a modulból az Olvasó megismerheti:

  • a helymeghatározás alapfogalmait,

  • a geomatika, geodézia, földmérés fogalmának értelmezését,

  • a földmérésben használatos mértékegységeket,

A modul (fejezet) elsajátítása után képes lesz:

  • eligazodni a geomatikával, geodéziával, földméréssel kapcsolatos fogalmak között,

  • értelmezni a geomatikában használatos koordináta-rendszereket,

  • különbséget tenni pontosság és élesség között,

  • átfogó jelleggel csoportosítani a helymeghatározás módszereit,

Irodalomjegyzék

Bácsatyai L.: Geodézia erdő- és környezetmérnököknek. A Geomatikai Közlemények VI. kötete, Sopron, 2003. 325 old.

Csepregi Sz., Gyenes R., Tarsoly P.: Geodézia I. Jegyzet. NYME GEO, Székesfehérvár, 2008.

Krauter A.: Geodézia. BME egyetemi jegyzet, 513 old. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.

Sárközy F.: Geodézia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.