Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 1., A helymeghatározás alapjai

Gyenes Róbert (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1.8 Összefoglalás

1.8 Összefoglalás

A geomatika célját, feladatát, azaz a földi helymeghatározást mutatta be a modul első része. Sok új fogalmat ismertünk meg és számos példát. A példákat, a helymeghatározás módszereit, eszközeit a következő modulokban és tantárgyakban fogjuk részetesen bemutatni, ez csak az áttekintő jellegű bevezetés volt.

Történetileg értelmeztük a geodézia, mint tudomány és mint gyakorlat meghatározására s eljutottunk a geomatika fogalmáig.

Áttekintettük a szakmában előforduló mértékegységeket, így a távolság, a terület, a térfogat és a szög mértékegységeit.

Önellenőrző kérdések

 1. Mit értünk hely alatt?

 2. Mi a különbség a tulajdonképpeni helymeghatározás és a navigáció között?

 3. Mit értünk entitás alatt?

 4. Soroljon fel példákat kvalitatív adatokra!

 5. Mit értünk a helymeghatározás értelmezési tartománya alatt?

 6. Soroljon fel példákat természetes és mesterséges objektumok alakjelző pontjainak a modellezésére!

 7. Mit értünk egydimenziós helymeghatározás alatt?

 8. Ismertesse a Földhöz kötött vonatkoztatási rendszer definícióját!

 9. Mit nevezünk inerciális koordináta rendszernek?

 10. Mit értünk kvázi-inerciális koordináta rendszer alatt?

 11. Mit értünk geomatika alatt?

 12. Milyen hosszegységeket ismer?

 13. Ismertesse a szög különböző mértékegységeit!

 14. Mi a különbség az élesség és a pontosság között?

 15. Ismertesse a szög különböző mértékegységeit!

 16. Ismertesse az SI mértékegységrendszer felépítésének alapelvét!

Gyakorló feladat

 1. Mekkora lineáris eltérésnek felel meg 1500 m-es távolságon 10 szögmásodperc? Az eredményt cm-ben adja meg mm élességgel!

 2. Egy trapéz alakú földrészlet oldalai és magassága a következő: a = 101,00 m, c = 81,29 m és m= 36,77 m. Számolja ki hektárban, négyszögölben és kataszteri holdban a földrészlet területét!

 3. Mekkora szög alatt látszik 1,5 km-ről egy 5 m sugarú, kör keresztmetszetű kémény?