Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 14., Mérőállomások

Tarsoly Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

14. fejezet - Mérőállomások

14. fejezet - Mérőállomások

14.1 Bevezetés

Ebben a modulban Ön megismerkedik az elektronikus teodolitok, elektronikus tahiméterek és mérőállomások felépítésével, az elektronikus körleolvasás megvalósításával. A modul részletesen tárgyalja a mérőállomások fontosabb beállításait és programjait, továbbá a gyakrabban használt mérőállomás típusok adatformátumát.

Ebből a modulból az olvasó megismerheti:

  • az elektronikus teodolitok, elektronikus tahiméterek és mérőállomások kialakulásának történetét

  • az elektronikus körleolvasás megvalósítását

  • a mérőállomások fontosabb beállításait és programjait

  • a különböző mérőállomás típusok adatformátumának felépítését

A modul elsajátítása után képes lesz:

  • részletesen bemutatni az elektronikus mérőműszerek kialakulását

  • ismertetni a mérőállomások általános felépítését

  • ismertetni a mérőállomások fontosabb beállításait és programjai

  • értelmezni, elemezni és feldolgozni a gyakoribb mérőállomás típusok adatformátumát

Irodalomjegyzék

Bácsatyai L.: Geodézia erdő- és környezetmérnököknek, Geomatikai Közlemémyek MTA FKK GGKI, Sopron, 2003.

Busics Gy.: Adatgyűjtés 1-2., NYME-GEO, Budapest, 2009.

Busics Gy. - Csepregi Sz.: Poláris részletmérés segédpontokkal, Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1997.

Csepregi Sz.: Mérőállomások, NYME-GEO, Székesfehérvár, 2005.

Csepregi Sz.: Geodéziai alapismeretek I-II-III., SE-FFFK, Székesfehérvár, 1977.

Deumlich - Steiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann Verlag, Drezda, 2002.

Fasching A.: A földméréstan kézikönyve., Magyar Királyi Pénzügyminisztérium, Budapest, 1914.

Fialovszky L.: Geodéziai műszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

Dr. Vincze Vilmos (szerk.): Geodéziai számítások, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1959.

Gyenes R.: A geomatika alapjai, NyME-GEO, Székesfehérvár, 2006.

Hazay István (szerk.): Geodéziai kézikönyv I-III., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1956-1960.

Krauter A.: Geodézia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.

Martin D., Gatta G: Calibration of Total Stations Instruments at the ESRF, XXIII FIG Congress, München, 2006.

Oltay K. - Rédey I.: Geodézia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1962.

Sárdy A.: Geodéziai alapismeretek I-II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

Sébor J.: Geodézia I., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1953.

Staiger R.: University of Applied Sciences, Bochum, Németország, 2009.

Yildiz F. et al.: 3D modelling by advanced total station, Selcuk University, Athén, 2007.