Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 2., A Föld elméleti alakja

Gyenes Róbert (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

2. fejezet - A Föld elméleti alakja

2. fejezet - A Föld elméleti alakja

2.1 Bevezetés

Életünk színtere a Föld. A Föld alakjának, méretének, nehézségi erőterének és ezek változásának meghatározása a geodézia egyik feladata. Ebben a modulban először a Föld alakjával kapcsolatos méréseket, kísérleteket tekintjük át történeti jelleggel. A második részben a Föld nehézségi erőterének meghatározásával foglalkozunk, amely témát a későbbiekben a Felsőgeodézia tárgy tárgyalja részletesebben.

Ebben a modulban kapott helyet a koordináta-transzformáció témája is. Ez a téma számos szakterületen, tantárgyban fordul elő a későbbiekben más-más alkalmazás során. Itt az elméleti alapokat, a transzformációk matematikai modelljeit adjuk meg. Részletesen lesz szó a síkbeli és térbeli egybevágósági, hasonlósági és affin transzformáció modelljeiről, a forgatómátrix szerepéről.

Ebből a modulból az Olvasó megismerheti:

  • a Föld alakjáról, méretének meghatározásáról született nézetek történeti fejlődését,

  • a Föld nehézségi erőteréről vallott nézetek történeti fejlődését,

  • a koordináta-transzformációk csoportosítását, matematikai modelljeit.

A modul (fejezet) elsajátítása után képes lesz:

  • értelmezni a Föld geometriai alakjával kapcsolatos fogalmakat,

  • értelmezni a Föld fizikai alakjával kapcsolatos fogalmakat,

  • levezetni a koordináta-transzformációk egyenleteit,

  • eligazodni a különböző modellek között, értelmezni a transzformációs paramétereket.

Irodalomjegyzék

Bácsatyai L.: Geodézia erdő- és környezetmérnököknek. A Geomatikai Közlemények VI. kötete, Sopron, 2003. 325 old.

Csepregi Sz. , Gyenes R., Tarsoly P.: Geodézia I. Jegyzet. NYME GEO, Székesfehérvár, 2008.

Krauter A.: Geodézia. BME egyetemi jegyzet. 513 old. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.

Sárközy F.: Geodézia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.