Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 4., Vízszintes helymeghatározás

Gyenes Róbert (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4. fejezet - Vízszintes helymeghatározás

4. fejezet - Vízszintes helymeghatározás

4.1 Bevezetés

A vízszintes helymeghatározás alapvetően szögmérésből és távmérésből áll. Ebben a modulban a vízszintes és a magassági szög fogalmát és mérésének sokáig egyetlen műszertípusát, a teodolitot ismerhetjük meg. Részletesen tárgyaljuk a teodolit fő szerkezeti elemeit, a szögmérés szabályos hibaforrásait valamint a műszer felállítását és vizsgálatát. Megismerjük a vízszintes és a magassági szögmérés módszereit és a mérések előzetes feldolgozását.

Ebből a modulból az Olvasó megismerheti:

  • a vízszintes helymeghatározás alapfogalmait, így például a vízszintes és a magassági szög fogalmát,

  • a szögmérés alapműszerének, a teodolitnak a szerkezeti elemeit,

  • a szögmérés hibaforrásait,

  • a teodolit vizsgálatát és igazítását,

  • a szögmérés módszereit.

A modul (fejezet) elsajátítása után képes lesz:

  • eligazodni a vízszintes helymeghatározás alapfogalmai között,

  • felismerni és megnevezni a szögmérő műszer szerkezeti elemeit,

  • (elvileg) pontraállni egy geodéziai műszerrel,

  • (elvileg) elvégezni a szögmérőműszer vizsgálatát,

  • iránymérést és magassági szögmérést végezni.

Irodalomjegyzék

Bácsatyai L.: Geodézia erdő- és környezetmérnököknek. A Geomatikai Közlemények VI. kötete, Sopron, 2003. 325 old.

Csepregi Sz. , Gyenes R., Tarsoly P.: Geodézia I. Jegyzet. NYME GEO, Székesfehérvár, 2008.

Krauter A.: Geodézia. BME egyetemi jegyzet. 513 old. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.

Sárközy F.: Geodézia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.