Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 5., Vízszintes mérések alapműveletei

Tarsoly Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

• A vízszintes mérések feladatai

• A vízszintes mérések feladatai

A vízszintes mérés feladata, hogy a földi pontok vízszintes vetületét egymáshoz viszonyítva meghatározza, a pontokat és a pontokkal jellemzett alakzatokat ábrázolja, továbbá a tervezett létesítmények előre meghatározott helyét a terepen kijelölje. Az első feladatot felmérésnek, a másodikat térképezésnek, a harmadikat pedig kitűzésnek nevezzük.

A földi pontok a terepen meglévő, illetve kijelölt idomok alakjelző pontjai. Ezeket a pontokat részletpontoknak nevezzük. A részletpontokat az alappontokra támaszkodva határozzuk meg. A vízszintes mérések tehát két nagy csoportra oszthatóak: az alappontok és a részletpontok meghatározására. A vízszintes méréseknél először a meghatározandó pontokat meg kell jelölni, majd azok relatív helyzetét mérésekkel meg kell határozni. A mérési eredményekből számítással határozzuk meg a pontok helyét jellemző koordinátákat. A vízszintes mérések a következő alapműveletekből tevődnek össze.

  • Pontok megjelölése

  • Egyenes vonalak kitűzése

  • Állandó nagyságú szögek kitűzése

  • Távolságok meghatározása

  • Szögek mérése

A pontok jelöléséről már egy korábbi modulban volt szó, így most folytassuk a leírást az egyenes vonalak kitűzésével.