Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 5., Vízszintes mérések alapműveletei

Tarsoly Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5.12 Összefoglalás

5.12 Összefoglalás

A fejezetben a vízszintes mérések alapműveleteit foglaltuk össze. Kitértünk az egyenesek kitűzésének gyakorlati kérdésivel. Ismertettük a derékszögű koordinátamérés elvét, valamint a derékszögű kitűzési méretek számításának módját, csakúgy, mint a vízszintes szögmérés két módszerének, az iránymérés és az egyszerű szögmérés végrehajtásának módját. Kitértünk a mérési jegyzettel, a mérési vázlattal szemben támasztott gyakorlati elvárásokra.

Önellenőrző kérdések:

  • Ismertesse az egyenes vonalak kitűzésének módszereit! /4.oldal/

  • Mit értünk távolság alatt? /7.oldal/

  • Hogyan történik az állandó nagyságú szögek kitűzése? /10.oldal/

  • Ismertesse a derékszögű koordinátamérés menetét és összefüggéseit! /12.oldal/

  • Ismertesse a derékszögű kitűzési méretek meghatározását! /18.oldal/

  • Mi a különbség iránymérés és szögmérés között? /19.oldal/

  • Ismertesse a következő fogalmakat: mérési jegyzet, mérési vázlat, tömbrajz! /30.oldal/

  • Melyek a szabályai a mérési jegyzet készítésének? /30.oldal/

  • Milyen tulajdonságai vannak a mérési vázlatnak? /31.oldal/