Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 7., Térbeli helymeghatározás navigációs műholdrendszerrelTarsoly

Tarsoly Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

7. fejezet - Térbeli helymeghatározás navigációs műholdrendszerrelTarsoly

7. fejezet - Térbeli helymeghatározás navigációs műholdrendszerrelTarsoly

7.1 Bevezetés

Ebben a modulban Ön megismerkedik a műholdas helymeghatározás alapjaival, a hely- sebesség- és időmeghatározás elvével, a GNSS-rendszerek kialakulásával és felépítésével.

A modul részletesen tárgyalja a navigációs és térinformatikai célú műholdas helymeghatározás alapjait, az abszolút helymeghatározás elvét, valamint az alkalmazási területeit.

Ebből a modulból az olvasó megismerheti:

  • a műholdas helymeghatározás alapfogalmait

  • a GNSS-rendszerek kialakulását és felépítését

  • az abszolút helymeghatározás alapjait

  • a navigációs és térinformatikai célú műholdas helymeghatározás alkalmazási területeit.

A modul elsajátítása után képes lesz:

  • eligazodni a műholdas helymeghatározás alapfogalmai között

  • részletesen bemutatni a hely-, sebesség- és az időmeghatározás elvét valamint az abszolút helymeghatározás folyamatát

  • bemutatni a navigációs és térinformatikai célú műholdas helymeghatározó eszközök felépítését és működésének alapjait

  • átfogóan bemutatni a navigációs és térinformatikai célú műholdas helymeghatározás alkalmazási területeit

Irodalomjegyzék

Bácsatyai L. Geodézia erdő- és környezetmérnököknek, Geomatikai Közlemémyek MTA FKK GGKI, Sopron, 2003

Busics Gy. Adatgyűjtés 1-2., elektronikus jegyzet, NYME-GEO, Budapest, 2009

Deumlich-Steiger Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann Verlag 2002

Gyenes R. A geomatika alapjai, főiskolai jegyzet, NyME-GEO, Székesfehérvár, 2006

Krauter A.: Geodézia, Műegyetemi Kiadó, Budapest

Műholdas helymeghatározás, Műegyetemi Könyvkiadó, Budapest, 2004